Rev naboens uthus i to – tapte i retten

Mener uthuset ikke sto på Arne Vigelands eiendom.

Det var i april at uthuset til ekteparet Waage på Nesøya i Asker ble delt i to av nabo Arne Vigeland. Uthuset hadde stått siden 1947, men en nabo mente det stod på deler av hans eiendom.

Nå har en domstol slått fast at huset ikke sto på Vigelands eiendom, skriver Budstikka.

– Skjønnsretten mener at Vigeland ikke eier arealet som det nedkuttede huset sto på, i motesetning til hva Vigeland har hevdet, sier advokat Sverre Olav Skogrand, som representerer ekteparet Waage til avisen. Han mener at dette også betyr at Vigeland må betale erstatning for uthuset.

I tillegg har Skjønnsretten bestemt at Vigeland må betale motpartens saksomkostninger. Samlet sett blir dette en sum på nesten 200 000 kroner.

Vil anke avgjørelsen

Vigeland hadde i lengre tid krevd at ekteparet skulle rive bygget. Han ga dem også beskjed om at han ville rive huset selv, dersom ekteparet ikke gjorde det. Lørdag 5. april begynte Vigeland likevel å rive uthuset som ligger på toppen av en skrent.

Etterpå ble det lagt ut en tråd som skulle markere hvor eiendomsgrensen ifølge Vigeland gikk. Ekteparet fikk kort tid etter en telefon fra en nabo, som fortalte om rivingen. De kontaktet politiet, men arbeidet ble ikke stanset.

Nå skal Vigeland ta stilling til om han vil anke avgjørelsen. Han har én måned på seg, men ifølge hans advokat har han allerede bestemt seg.

– En liten sak om et gjerde

Vigelands advokat Erling Høyte sier til NRK at det allerede er bestemt at de vil anke saken til tingretten. Han sier at det hele er en liten sak om å få sette opp et gjerde eller ikke, og sier at han foreløpig ikke har sett noe til et erstatningskrav fra naboene.

– Jeg tror heller ikke det kommer.

Dette er en mye omtalt sak, hva synes Vigeland om det?

– Han er oppgitt over at det er så stor interesse for om han setter opp et gjerde eller ikke, i en grense han mener er fastslått. Man kan mene hva man vil om det uthuset, men han vil altså sette opp et gjerde. Det kan man gjøre hvis man betaler det selv, og det vil han, sier Høyte.