Rettssak mot CargoNet etter Sjursøy

Pårørende etter Sjursøya-ulykken reiser krav om oppreisningserstatning når rettssaken mot CargoNet starter.

Flyfoto av sammenrast terminal på Sjursøya

Ulykken lot seg ikke avverge da et sett med 16 jernbanevogner, 430 tonn tungt, først trillet ukontrollert ut fra Alnabru stasjon i Oslo. Like før Sjursøya sporet ni av togene av, mens resten av togsettet nådde fram til Sjursøya og braste inn i en konteinerterminal.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Statsadvokaten i Oslo ila Jernbaneverket en foretaksstraff på 15 millioner kroner etter togulykken på Sjursøya i mars i fjor , der tre mennesker mistet livet og fire ble skadd.

CargoNet fikk en foretaksbot på 7 millioner kroner, men har i motsetning til Jernbaneverket ikke godtatt boten . Dermed er det duket for rettssak.

Rettssaken starter i Oslo tingrett onsdag 18. mai og skal være avsluttet 1. juni.

Trillet ukontrollert

Ulykken lot seg ikke avverge da et sett med 16 jernbanevogner, 430 tonn tungt, først trillet ukontrollert ut fra Alnabru stasjon i Oslo.

Like før Sjursøya sporet ni av togene av, mens resten av togsettet nådde fram til Sjursøya og braste inn i en konteinerterminal.

En gravid kvinne som befant seg i terminalbygningen, ble hardt skadd. Hun spontanaborterte og ble innlagt på sykehus i nesten fem måneder.

Artikkelen fortsetter under videoen

Leif Erik Nordmo om bøtene

Slik reagerte Leif Erik Nordmo da det ble kjent at Jernbaneverket og CargoNet ble bøtelagt. Nordmo mistet sin far i ulykken.

Erstatningskrav

Talsperson for de pårørende, Leif Erik Nordmo, forteller at i alt 13 pårørende og skadde etter ulykken, vil fremme krav om oppreisningserstatning i størrelsesorden fra 75.000 til 1 million kroner.

Nordmo mistet sin far i ulykken. Han forteller at fire bistandsadvokater er engasjert i arbeidet med erstatningskravene.

– Kravene fremmes som såkalte fastsettelsessøksmål. Det vil si at retten bare tar stilling til om vilkårene for oppreisningserstatning er til stede, sier rettens formann Per Gammelgård.

Oppreisningserstatning ble tidligere ofte kalt erstatning for tort og svie, eller tort og smerte, dvs. tap som ikke er av økonomisk art.

Artikkelen fortsetter under videoen

Video Ett år siden Sjursøya-ulykken

16 togvogner løsnet fra Alnabruterminalen i mars i fjor. Det endte med at tre mennesker mistet livet og fire ble skadd på Bekkelagskaia ved Sjursøya.

Avgjøres i forhandlinger

Finner retten at oppreisningserstatning er berettiget, vil det bli avgjort i forhandlinger mellom partene hvor mye CargoNet må betale til de pårørende og skadede.

– Skal de pårørende vinne fram med erstatningssøksmålet, må de få medhold i retten for at ulykken skjedde som følge av grov uaktsomhet, sier bistandsadvokat John Tuflått.

I tiltalen mot CargoNet sies imidlertid ingenting om hvilken grad av uaktsomhet påtalemyndigheten mener selskapet har utvist.

Tiltalen påstår at CargoNet utviste uaktsomhet, selv om sikkerhetsbruddene selskapet var medansvarlig for, beskrives som alvorlige i forelegget.

Enige om hendelsesforløpet

Aktor i rettssaken mot CargoNet, politiadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo politidistrikt, sier at partene er enige om selve hendelsesforløpet, men uenige om den rettslige forståelsen.

Selv om uenigheten dreier seg om juss og ikke hendelsesforløpet, vil det bli ført over 20 vitner under rettssaken for at retten skal få grundig innsikt i sakens realiteter.

– Jeg ser ikke fram til rettssaken og måtte forklare nok en gang hvordan jeg har det. Det ripper opp i sårene, sier Leif Erik Nordmo.

Han stiller seg undrende til at CargoNet ikke vedtok boten og beklager at det ble nødvendig med rettssak. Også CargoNet mener det er beklagelig at saken nå havner i rettsapparatet.

– Men vi mener vi ikke var skyldig i ulykken på den måten som angis i premissene for foretaksstraffen, og da må den prøves rettslig, sier direktør for informasjon og strategi i CargoNet, Bjarne I. Wist

Les også: – Det har vært et tungt år | La ned blomster og tente lys ved togskinnene | La ned blomster og tente lys ved togskinnene

Se overvåkningsvideoen av godsvognene som raser mot Sjursøya.

Video Overvåkingsvideo av løpsk tog mot Sjursøya