Hopp til innhold

Rensker opp i ulovligheter

Svenske kommuner trapper opp kontrollen av sjøboder og nybygg i fjæra.

Koster, Bohuslän

102 KONTROLLER. Svenske myndigheter har kontrollert 102 byggetiltak i kystkommunene Tanum, Tjörn og Strømstad.

Foto: Rainer Prang / NRK

I Sverige var man tidlig ute med strandskydd, som sørget for at allmenhetens ferdsel skulle kunne foregå fritt langs kyst og ved sjøer.

Allerede i 1930-årene ble begrepet "allemannsrett" lansert, og det svenske strandskyddet er senere innskjerpet flere ganger.

Strandskyddet gjelder ved havet, innsjøer og vassdrag og gjelder for land- og vannområder 100 meter fra strandlinjen, men kan i enkelte län økes til 300 meter.

Men stadig flere tar seg til rette i vannkanten.

Les også:

Korall

LEGGER PRESS PÅ NATUREN. Ulovlig bruk av sjøboder og nybygg legger press på plante- og dyrelivet, mener biologene.

Foto: Havforskingsinstituttet / Mareano

Felles tolkning

I et strandskyddområde skal det ikke reises nye bygg og det skal heller ikke gjøres endringer, som forandrer opprinnelig bruksgodkjenning av eksisterende bygg.

Gjennom årene er flere hundre sjøboder, som tidligere ble benyttet til å lagre garn, båt- og fiskeutstyr i, rigget om til sommerboliger. Eierne har dels aldri søkt om å få endre bruken, og heller aldri søkt om utslipp for kloakk fra slike bygg.

Kommunene har støtte hos biologer for at en del av tiltakene i strandsonen kan skade vekster og dyr.

I 2008 innførte fem kommuner i Nord-Bohuslän felles sjøbod-politikk og vern om sjøbodene, og det ble varslet innskjerping av reglene for fri ferdsel langs kysten.

Kommunene har kjørt flere sjøbodeiere for retten. En dom fra 2008 i den svenske Miljøoverdomstolen banet vei for videre håndtering, da eieren av en sjøbod i Tanum som var innredet til sommerhus, ble dømt til å tilbakestille sjøboden til original stand.

Domstolens vedtak er veiledende og kan ikke påklages.

Skjerper kontrollen

Siden 2006 har länsstyrelsen fått økte midler til kontroll.

Nylig har kystkommunene Tanum, Tjörn og Strømstad økt kontrollen av ulovlig innredede sjøboder og nybygg av brygger.

På bakgrunn av tips, kart- og flyfoto er 102 objekter satt under lupen, skriver GöteborgsPosten (GP).

- Det er viktig å poengtere at det på nåværende tidspunkt kun dreier seg om mistanke. Vi arbeider nå med å se nærmere på de kontrollerte forholdene.

Jeg kan tenke meg at rundt en tredjedel av sakene er noe vi kommer til å gå videre med, sier Kristina Höök Patriksson, biolog hos länsstyrelsen i Västra Götalands län til GP.