Hopp til innhold

Kritisk til kantinestenging: – Et av de viktigste møtepunktene for elevene

Elevorganisasjonen mener det var feil av rektor ved Eiker videregående skole å stenge ned kantina. Ombudet for barn og unge i Viken ber skolen sette inn flere tiltak for å stanse mobbingen.

Eiker vdg

Kantina på Eiker videregående skole står tom. Rektor Jan Helge Russnes sier han synes det er leit å måtte gå til det skritt å stenge kantina, men sier det var nødvendig å sende et sterkt signal.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Det er kritisk at man skal stenge ned en kantine som er et så viktig fellesareal på skolen. Det er et av de viktigste møtepunktene for elevene.

Bjørn-Egil Tørrissen, leder for elevorganisasjonen i Viken

Bjørn-Egil Tørrissen er leder for Elevorganisasjonen i Viken.

Foto: Elevorganisasjonen i Viken

Det sier leder i Elevorganisasjonen i Viken, Bjørn-Egil Tørrissen.

Bakgrunnen er at rektor ved Eiker videregående skole, Jan Helge Russnes, vil komme mobbingen ved skolen til livs.

Der beskrives kantinehverdagen som: «Blikking. Utfrysing. Egne plasser for de kule i kantina. Mobbing og uthenging på sosiale medier.»

– Grupperingene er koblet til etablerte og planlagte russebusser. Det er et sosialt hierarki, en markering – og det har foregått i kantina, sier Russnes.

For å sende et kraftig signal til elevene valgte han derfor å stenge skolens kantine for samtlige 540 elever. Den åpner ikke før elevene har skjerpet seg.

  • Hva mener du bør gjøres for å stanse mobbingen? Si din mening nederst i saken.

– Kantine er ikke en rettighet i skolen. Trygt skolemiljø er en rettighet.

Jan Helge Russnes Rektor på Eiker videregående skole
Jan Helge Russnes

Rektor Jan Helge Russnes sier han valgte å stenge kantina for å statuere et eksempel som skal være en «wake up call» for elevene.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

Mener utenforskap er et økende problem

Men selv om elevrådsleder på skolen, Selma Ausdal-Gunneriusen, støtter rektorens avgjørelse, er ikke Elevorganisasjonen nødvendigvis enig i tiltaket.

– Det å la elevene møte hverandre og bli kjent med hverandre hindrer mobbing, mer enn det skaper mobbing, sier Tørrissen.

Elevråd, Eiker vdg

Andreas Aronsen (sekretær i elevrådet) og elevrådsleder Selma Ausdal-Gunneriusen ved Eiker videregående skole.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

Han understreker at han ikke kjenner til hvordan miljøet er ved Eiker videregående skole, men at de heller ville foreslått en «omorganisering» av kantina.

– Hvis tredjeklasse og russen kaprer mange bord, kan man omorganisere bordoppsettet i kantina. Ha flere lærere som har tilsyn der og passer på at ting går greit for seg, forklarer Tørrissen.

Han forteller at i Viken er elevorganisasjonens oppfatning at problemet med utenforskap i skolen har vært økende siden pandemien.

Eiker vdg.

Elevene ved skolen sier at det skrives ufine ting på sosiale medier.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

Må sette inn flere tiltak for å stanse mobbingen

– Hvis det har satt seg en ukultur, så er det aller viktigste rektor skal gjøre å iverksette tiltak som sørger for at det er trygt å komme på skolen nå, sier Henrikke Bugdø-Aarseth. Hun har ansvaret for videregående skole hos ombudet for barn og unge i Viken.

Henrikke Bugdø-Aarseth fra Viken Fylkeskommune

Henrikke Bugdø-Aarseth har ansvaret for videregående skole hos ombudet for barn og unge i Viken.

Foto: Viken Fylkeskommune

Hun mener at å stenge kantinen først og fremst kun kan være et krisetiltak, slik at man får tid til å jobbe med andre alternativer.

– Så må man se på hva man kan gjøre for at det skal bli trygt og godt å være i kantinen igjen, legger hun til.

Bugdø-Aarseth understreker allikevel at det trengs å settes inn flere tiltak for å stanse mobbingen.

– Det er viktig å få elevene på banen og la de medvirke. Hva er det vi kan gjøre på vår skole nå, som gjør at det er trygt og godt å være der. For det er tydelig at russekulturen preger miljøet akkurat nå, forklarer Bugdø-Aarseth.

Hun foreslår blant annet å koble på elevrådet for å finne løsninger.

– Det er viktig at russestyret samarbeider med elevrådet. De er begge valgte ledere av elevene sine. Et godt samarbeid, sammen med rektor, kan være med på å få til at det blir fint på skolen igjen og at denne kantinen etter hvert kan åpnes.

Kantine. Eiker vdg

Sofaen bakerst på bildet er ifølge elevrådslederen den mest populære i kantina. Der er det ikke bare å sette seg for hvem som helst.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

Men hun påpeker at man må bli kvitt russebordene og ukulturen som skaper et utrygt skolemiljø.

– En stengt kantine er ikke det eneste tiltaket som hjelper. Det er ett tiltak som kan være en kort tid, men så må man få alle på banen for å hjelpe til.

Også Elevorganisasjonen i Viken mener elevrådet har en viktig rolle fremover.

– Elevrådet har full mulighet til å blant annet bestille foredrag fra oss eller fra ombudet i Viken, de kan ha temadager eller ulike ting for å forebygge mobbing. Det viktigste er å ta tak i dette, sier Tørrissen.

  • Hva mener du skolene bør gjøre for å bekjempe utenforskap?