Rekordmange skader på biler etter møte med sykkel

Første halvår i år fikk mange bileiere i Oslo skade på bilen etter kollisjoner og uhell med syklister. Høyere tempo og stress er grunnen, sier forsikringsselskap som ber både bilister og syklister puste med magen. Samtidig blir flere syklister alvorlig eller svært alvorlig skadet i Oslo-trafikken.

Sykkel og bil

– AGGRESSIVT: Politiet mener at både syklister og bilister er aggressive i trafikken, noe som fører til konflikt, uhell og ulykker.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Garth Dawkins

UVØRNE SYKLISTER: Garth Dawkins jobber som forhandlerkonsulent og kjører mye bil på jobb. Han irriterer seg ofte over syklister på veiene.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Syklister er uvørne og vanskelige, sier Garth Dawkins. Han kjører veldig mye bil i jobben og irriterer seg ofte over syklister.

Han nevner syklister som ligger ytterst i rundkjøringer og bare skjærer over i indre uten å gi tegn, syklister som hopper mellom fortau og veibane som det passer dem, syklister som gir blanke i rødt lys.

– To av ti er gode og resten er søppel, sier Dawkins, som til tross for flere farlige situasjoner ikke har havnet i noen ulykke eller uhell med en syklist.

Men mange andre har havnet i den situasjonen. Første halvår i år meldte 92 Oslo-bilister fra til forsikringsselskapet sitt om skader på bilen etter møte med en syklist. Det er over 40 prosent flere skademeldinger enn første halvår året før. Ser man på de siste fem årene har antall skadetilfeller økt med 77 prosent.

– Slik jeg opplever syklistene i trafikken er jeg nesten overrasket over at det ikke er flere, sier bilisten Dawkins.

Også antallet alvorlige eller svært alvorlige skader på syklister i Oslo-trafikken har økt.

– Stress og tempo

Bjarne Rysstad

– MÅ PUSTE: Bjarne Rysstad i Gjensidige mener at både bilister og syklister burde vært mer forsiktige i trafikken.

Foto: Gjensidige

Norges største forsikringsskap, Gjensidige, får inn mange slike skadesaker, og tror mye skyldes stress.

– Dette er nok en utvikling med høyere og høyere tempo i samfunnet og mer stress. Mange har dårlig tid, sier informasjonssjef i Gjensidige Bjarne Rysstad.

På landsbasis får de melding om hundrevis av sammenstøt mellom sykkel og bil hvert år. Og selv om antall skadesaker øker også for landet som helhet, er ikke tendensen i nærheten av Oslo-tallene.

– Mange, både bilister og syklister, kunne med fordel opptrådt mer varsomt og forsiktig. Med å puste og ta seg noen sekunder ekstra tid tror vi i alle fall en del kunne vært unngått, sier Rysstad.

– Kan ikke skylde på stress

– Stress i trafikken har aldri vært bra, men jeg tror ikke stress kan forklare høyere ulykkestall, sier Hulda Tronstad som er informasjonssjef i Syklistenes landsforening, en organisasjon for hverdagssyklerne.

– Det handler mer om at vi blir flere syklister og vi har for dårlig infrastruktur, sier hun.

På få år har sykkelandelen i Oslo gjort et hopp fra 5 prosent til 8,3 prosent viste en reisevaneundersøkelse i Oslo kommune i fjor høst.

– Sykkelveinettet i Oslo er veldig dårlig utbygd og det gjør det ekstra viktig at man tar hensyn og opptrer på en varsom måte og at man klarer å spille sammen på en fornuftig måte, sier Rysstad i Gjensidige.

Generelt er ikke bilistene gode heller i Oslo, syns jeg. Særlig om de lar sinnet renne over.

Bernt Backlund, bilist

Livsfarlige situasjoner

Bernt Backlund kjører aviser i Oslo og ser ofte syklister som bryter trafikkreglene.

– I byen er det vanskelig å forholde seg til syklister. De følger ikke trafikkregler. Det er det verste. Det kjennes urettferdig og man kan bli sint, sier Backlund.

Han er fra Sverige og viser til flere byer der som har fått det til på sykkelfronten. Men bak rattet ser han ikke bare syklister som ikke gjør som de skal. Det går også den andre veien.

– Det er livsfarlige situasjoner. Generelt er ikke bilistene gode heller i Oslo, syns jeg. Særlig om de lar sinnet renne over. Det finnes jo dem som nesten prøver å kjøre så nært som mulig eller skvetter ned syklistene med vann bare for å være kjip. Sånn kan man ikke ha det, sier Backlund.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hulda Tronstad

VIL IKKE SKYLDE PÅ NOEN: Hulda Tronstad som er informasjonssjef i Syklistenes landsforening mener at mange, både syklister og bilister, kan for lite om regelverket på veien og trenger å lese seg opp.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Begge sider er aggressive

Knut Nysæter

– TOSIDIG AGGRESSIVITET: Leder for Trafikketterforskningsavsnittet i Oslo-politiet, Knut Nysæter opplever at det er ofte er sinne og konflikt i sykkel-mot-bil-saker.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Også politiet mener det er adferdsproblemer inne i bildet. Man kan ikke skylde bare på at det er flere syklister på veien.

– Det er mye tettere trafikk i Oslo enn tidligere, men det kan også være litt adferdsproblemer. Begge sider er aggressive, da blir det lett konflikt. Da skjer fort ulykkene både med materielle skader og personskader, sier politioverbetjent og leder for Trafikketterforskningsavsnittet i Oslo politidistrikt, Knut Nysæter.

Tall som politiet, Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå samarbeider om viser at 17 syklister ble alvorlig eller svært alvorlig skadet i Oslo-trafikken i fjor. Dette er også en økning fra årene før.

– Det er store mørketall, da mange sykkelulykker ikke når statistikken fordi de ikke er politisaker, sier Nysæter.

Samtidig viser tallene politiet sitter på at antall sykkelulykker generelt går nedover og at antall lettere skader går kraftig nedover.

Økt trafikk og flere syklister fører til flere skader. Jeg tror ikke vi skal legge skyld på noen.

Hulda Tronstad

Vil ikke fordele skyld

Verken forsikringsselskapet eller sykkelforeningen vil peke på hvem som har skylda for den voldsomme økningen i antall bilskader.

– Begge har skyld. Trafikkbildet er uklart og regelverket er vanskelig. Vi har en gryende sykkelkultur og vi har bilister som ikke kjenner til syklistenes rettigheter i trafikken, sier Tronstad.

Samtidig mener hun at man kan se en bedring: Bilistene er blitt bedre til å ta hensyn til syklistene.

– Men hvis bilistene har blitt flinkere, er det da syklistene som er skyld i at det er flere bilskader?

– Økt trafikk og flere syklister fører til flere skader. Jeg tror ikke vil skal legge skyld på noen, sier hun.

– Kan for lite

Begge tror vi hadde sett færre ulykker og uhell om sykkelveinettet hadde vært bedre.

– Med flere syklister og et elendig utbygd sykkelveinett ser vi at det lettere skjer noe, sier Rysstad i Gjensidige.

– Men vi kan ikke bare skylde på trafikkforholdene og veiutforminga, man må ta et ansvar selv i trafikken. Mange kan ikke nok. Både bilister og syklister trenger å bli bedre og kjenne regelverket bedre. Men det kommer til å bli flere skader om vi ikke gjør noe mer med infrastrukturen enn vi har gjort til i dag, sier Tronstad.