Rekordlavt tall for omkomne i brann

Så langt i år har 16 personer omkommet i brann. Det er det laveste tallet som er registrert halvveis i året.

Røykdykker

Illustrasjon: En røykdykker inne i en brennende bygning. Målrettet forebyggende arbeid kan ha ført til at færre dør i brann, mener Madsen i DSB.

Foto: colourbox.com

– Jeg tror det skyldes veldig målrettet forebyggende arbeid de siste 30 årene. I 1990 fikk vi for eksempel innført krav om røykvarsler i alle boliger. Eierne fikk ansvar for å følge opp og sørge for at de virker, sier Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Strenge regler for bygging

DSB har registreringer tilbake til tidlig 60-tallet, og aldri før har tallet på antall omkomne vært så lavt halvveis i året. På samme tid i fjor hadde 19 omkommet i brann.

Hans Kristian Madsen, DSB

Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier at mange av de som dør i brann ofte er eldre mennesker.

Foto: DSB

Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer i brann hvert år. Tallet er synkende, men noen år skiller seg ut. De siste 25 årene var 2008 året hvor flest omkom i brann. Da var tallet oppe i 82. I 2015 omkom 35 personer i brann.

Madsen tror det er flere grunner til at tallet er på vei ned.

– Vi har et veldig godt byggeregelverk. Vi har også over 500 dedikerte personer i brann- og redningsvesenet som jobber med forebyggende arbeid og 700 personer i feiervesenet som gjør en målrettet innsats for å redusere branner, forteller han.

Les også:

Intensiverer arbeidet

Madsen understreker at selv om tallet i år kan vise seg å bli det laveste noensinne, er tallet for høyt. 11 av de omkomne er over 60 år. Lørdag har vært den ukedagen hvor flest har omkommet i brann.

– Vi skal intensivere arbeidet vårt mot risikoutsatte grupper som eldre pleietrengende som bor hjemme. Vi blir jo stadig flere eldre som bor hjemme og som trenger omsorg. Da er det viktig at vi når disse for å sikre ytterligere reduksjon, sier han.

Madsen sier at det er mange tiltak som kan gjøres for å sikre denne gruppen.

– De må gjerne ha brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet. I tillegg kan man ha komfyrvakt som hindrer at branner starter som følge av tørrkoking på komfyr, sier han.