Hopp til innhold

Rekordlange ventelister på OUS og Ahus

Aldri før har har ventelistene ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) vært lengre.

Under koronapandemien hopet det seg opp med pasienter ved mange sykehus. Nå fører høyt sykefravær blant de ansatte til enda lengre ventelister.

I begynnelsen av desember hadde OUS sykefravær på 8,5 prosent. Ved Ahus var sykefraværet på 9,5 prosent.

– Pandemien kan øke på med smitte i samfunnet. Og med influensa og RS-virusinfeksjon, så ser vi at det kan bli krevende å ta igjen de utsettelsene vi har hatt i lengre perioder, sier Hilde Myhren, medisinsk direktør ved OUS.

Somatikken, ortopedien og voksenpsykatrien er avdelingene med lengst ventelister.