Rekordår for fiskerne

Norske fiskere leverte fisk, reker, skalldyr og skjell for rekordhøye 18,2 milliarder kroner i 2016. Også på Hvaler ble 2016 et rekordår.

Rekefisker

2016 var et rekordår for rekefiskerne på Hvaler.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det har vært ok fiske i dag. Jeg hadde kanskje forventet litt mer, men man må ta det man får, sier rekefisker Roar Bekkevik da NRK treffer han på brygga.

Han har med dagens fangst til mottaket i Utgårdskilen på Hvaler. Om få timer er de ferske rekene på vei ut til butikken og kundene.

Selv om fredag ble en rolig dag for Bekkevik, var fjoråret alt annet enn bedagelig. Fiskerne har lagt bak seg et knallår, med gode priser og store fangster. Nasjonalt har det vært en økning på 8 prosent i førstehåndsverdi fra 2015.

Også på Hvaler var 2016 et rekordår. Fjordfisk AS er Østlandets største mottak av fisk og skalldyr. De har mottaksanlegg på Utgårdskilen og Skjærhallen på Hvaler og i Son.

– Vi hadde et helt fantastisk år! Det har vært det beste året i historien for fiskeren, sier daglig leder på Fjordfisk, Kurt Allan Hansen.

Økning på 27 prosent

I 2016 så Fjordfisk en positiv økning på 27 prosent i førstehåndsverdi til fisker.

Kurt Allan Hansen, daglig leder i Fjordfisk

Daglig leder i Fjordfisk AS, Kurt Allan Hansen, ser tilbake på et rekordår.

Foto: Bjørn Ruud

– Vi betaler fiskeren i førstehånd for de varene vi kjøper. I 2015, som også var et godt år, hadde vi en førstehåndsverdi til fisker som leverer til bedriften på 47 millioner, mot 59 millioner i fjor, sier Hansen.

Mengden varer de fikk inn har også økt, selv om det ikke ble noen ny rekord. I 2015 tok Fjordfisk imot 1060 tonn sjømat. I 2016 hele 1200 tonn.

Etterspørselen øker

Det største volumet er på reker. Hansen tror de gode tallene skyldes dårlig fiske andre steder i landet og i utlandet.

Reker

Reker og sjømat blir stadig mer populært, mener Kurt Allan Hansen.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– I Nord-Norge har det vært dårlig rekefiske de siste årene. Det har styrt markedsprisene i Rogaland, på Skagerrak-kysten, langs svenskegrensa og på vestkysten av Sverige, så det har vært gode førstehåndsverdier. Det har vært særdeles gode priser på både den store kokte reka, og på mindre reker, forklarer Hansen.

Etterspørselen etter sjømat har også spilt inn.

– Fisk og skalldyr er i skuddet som aldri før, den trenden bare fortsetter.

Ny generasjon fiskere

Gode tider i rekefisket på Hvaler gjør også at flere søker seg til fiskeryrket. Hansen har registrert at det nå kommer en ny generasjon til fiskeflåten.

– De siste åra har vi fått stadige yngre fiskere og større båter. Vi har beholdt de gamle som vært her tidligere også. Det har vært en positiv økning.

Dårligere kår på land kan ha spilt en rolle for at flere velger sjøen som arbeidsplass, tror Hansen.

Rekefisker Bekkevik

Rekefisker Roar Bekkevik på Hvaler har fått konkurranse fra yngre krefter.

Foto: Basel Kherallah / NRK

– Det er ingen tvil om at når du har et godt fiske, gode inntektsmuligheter og et populært yrke, da smitter det veldig, smiler den daglige lederen.

– Man må ha god lyst om man skal drive med fiske, en kan ikke bare tenke penger. Lysta må være der, følger fisker Bekkevik opp.