Hopp til innhold

Rekordutbetalinger for pasientskader

For første gang kan det bli utbetalt over en milliard kroner i løpet av et år etter pasientskader i Norge.

Boring hos tannlegen

De fleste klagene etter pasientskader i Buskerud er innen det offentlige helsetilbudet. For klager på private helseaktører, går 52 prosent av klagene på behandling hos private tannleger.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

I første halvår 2014 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) hatt en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. De første seks månedene utbetalte de 555 millioner kroner, en økning på 106 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Se fordelingen blant helseforetakene og fylker nederst i artikkelen.

Rolf Gunnar Jørstad

Direktør i Norsk pasienskadeerstatning, Rolf Gunnar Jørstad, er fornøyd med at saksbehandlingstiden for pasientskader har gått ned.

Foto: NPE

– Fortsetter denne utviklingen siste halvdel av 2014, vil NPE for første gang utbetale over en milliard kroner i løpet av et år i erstatninger, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Størrelsen på erstatningene har ikke økt, men flere har fått fastsatt og utbetalt erstatningen sin.

Les også:

Kortere saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden har ifølge Norsk pasientskadeerstatning blitt redusert. Det tar nå i gjennomsnitt åtte måneder fra en sak blir meldt inn til NPE er ferdig med å ta stilling til om det skal utbetales erstatning eller ikke. For dem som får erstatning, er det en noe mindre nedgang i tiden saksbehandlingen tar. Saksbehandlingstiden er da på ti måneder.

– Det er viktig at saksbehandlingstiden ikke er for lang. Jeg er derfor glad for å se at det stadig går raskere for erstatningssøkerne våre å få svar på søknaden sin, sier Jørstad.

– Menneskelige tragedier bak hver skade

Anne-Lene Arnesen

– Helseaktørene må ta dette på alvor, sier pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen, tror ikke det er mulig å komme ned på et nullnivå. Men hun mener utbetalingene må ned, og og hun ber nå både offentlige og private helseaktører om å ta økningene i utbetalinger på alvor.

– De pengene kunne vært brukt til pasientbehandling i mye større grad. En erstatningsutbetaling på en milliard kroner i året må ned, sier Arnesen.

Hun tror ikke økningen bare skyldes flere skader. For folk flest har blitt klar over hvilke rettigheter de har. Likevel kan erstatning være en mager trøst for et ødelagt liv.

– En ting er å se på tallene, men det er en menneskelig tragedie bak hver sak. Noen må leve resten av livet med å bli påført en skade som kunne vært unngått, sier Arnesen.

Ikke mange flere saker

De første seks månedene i 2014 mottok NPE 2739 saker. Det er en økning på to prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

For det offentlige helsevesenet ligger antall saker på omtrent samme nivå som i fjor, mens for private aktører har NPE mottatt i alt 338 saker, en økning på 104 saker fra 2013.

– Det er vanskelig å forutse meldemønsteret fra år til år, siden det er mange faktorer som spiller inn. Når det gjelder privat helsetjeneste antar vi at økningen skyldes bedre kjennskap til at man også kan søke om erstatning etter behandling i det private, sier Jørstad.

Han påpeker at det er viktig at folk melder inn saker hvis de mener de kan ha krav på erstatning etter pasientskader.

Pasientskader 1. halvår 2014

Antall pasientskader

2014

2013

Helse Midt-Norge

239

225

Helse Nord

199

210

Helse Sør-Øst

972

950

Helse Vest

286

289

 

 

 

Saker som ikke gjelder noen av helseforetakene

 

 

Akershus

73

60

Aust-Agder

19

13

Buskerud

52

33

Finnmark

11

11

Hedmark

25

26

Hordaland

86

59

Møre og Romsdal

44

33

Nord-Trøndelag

18

17

Nordland

52

53

Oppland

25

28

Oslo

277

229

Rogaland

62

54

Sogn og Fjordane

16

13

Sør-Trøndelag

45

39

Telemark

36

21

Troms

23

25

Vest-Agder

37

25

Vestfold

40

34

Østfold

52

47

Uten fylke

50

33

Ifølge Norsk pasientskadeerstatning fordeler sakene seg jevnt ut over året. Tallene i kolonnen for 2013 er halvparten av alle saker registrert gjennom hele fjoråret.