Regjeringspartiene er kritiske til sykehusplanene i Oslo

Planene om å legge ned Ullevål og bygge nytt storsykehus på Gaustad møter motbør hos regjeringspartiene. De støtter likevel ikke kravet om full Ullevål-utredning nå.

Gaustad skisse

BLIR KRITISERT: Det nye storsykehuset på Gaustad møter motforestillinger også fra regjeringspartiene.

Foto: Ratio/Arkitema

– Flertallet i komitéen går veldig langt i å si at det er betydelig risiko knyttet til dette store prosjektet, sier saksordfører Carl Erik-Grimstad (V).

Mye usikkerhet

Sykehusstriden i Oslo blir i disse dager behandlet i Stortinget. I innstillingen fra helse- og omsorgskomitéen har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF en rekke kritiske innvendinger.

Ullevål-utredning

Det Stortinget skal ta stilling til, er et forslag fra Rødt, Senterpartiet og Venstre. Det går ut på en fullstendig utredning av et utvidet Ullevål sykehus.

Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst vil på sin side legge ned Ullevål og bygge nytt storsykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.

Begge alternativer innebærer nytt lokalsykehus på Aker i Groruddalen.

Ullevål sykehus

NEDLEGGINGSTRUET: Spillet om Ullevål sykehus pågår nå på Stortinget.

Foto: Anders Fehn / NRK

Helseminister Bent Høie har stilt seg bak helsebyråkratenes planer. I januar fastholdt styret i Helse Sør-Øst at Ullevål skal legges ned, men sa samtidig at de ville «belyse» Ullevål som alternativ til Gaustad.

Belysningen skal være klar i juni, og har av mange blitt kritisert for å være et rent skuebrød.

Avventer belysningen

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF vil imidlertid ikke kreve en full utredning nå.

Carl-Erik Grimstad

SAKSORDFØRER: Carl-Erik Grimstad (V).

Foto: Olav Juven / NRK

– Nå avventer vi denne belysningen, men disse merknadene gir på ingen måte noe klarsignal for bygging av dette store prosjektet, sier Carl-Erik Grimstad

– Det vi gjør nå er å påpeke en rekke momenter som vi synes er veldig tvilsomme og som vi gjerne vi ha bedre utredet. Så får vi se i hvilken grad denne belysningen er god nok, eller om vi må gå for en full utredning,

Tror du belysningen vil gi svar på spørsmålene deres?

– Jeg personlig tviler på det. Venstres standpunkt har hele tiden vært at vi vil ha en fullstendig konsekvensutredning av Ullevål-alternativet, sier han.

Statsbudsjettet

Grimstad sår også tvil om hvorvidt Stortinget vil være i stand til å gi Helse Sør-Øst lov til å ta opp lån til gigantutbyggingen i neste års statsbudsjett.

– Kritikken går på at beslutningsgrunnlaget er for dårlig. Hvis det fortsatt ikke er godt nok, kommer ikke Stortinget til å vedta dette, sier Carl-Erik Grimstad.

– Ikke for seint

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at regjeringspartiene burde tatt konsekvensen av kritikken sin og støttet forslaget fra blant annet ham.

Bjørnar Moxnes på protestmarkering for å bevare Ullevål sykehus

UFORPLIKTENDE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes ikke flertallet går langt nok. Her fra en tidligere Ullevål-demonstrasjon.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Frp, Venstre og KrF har muligheten til å sikre utredning av Ullevål og prioritere Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen. I stedet går de inn for mindre forpliktende merknader.

– Det er ikke for seint å snu. Stortingsbehandlingen har åpnet for flere muligheter til å stoppe galskapen fra helsebyråkratene, og den muligheten kommer Rødt til å bruke, sier Moxnes.

Stortinget behandler saken 29. april.

– Ikke mye verdt

Heller ikke 1. nestleder i helse- og omsorgskomitéen, Kjersti Toppe (Sp), er imponert.

Kjersti Toppe

IKKE IMPONERT: 1. nestleder i helse- og omsorgskomitéen, Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Olav Juven / NRK

– Uttalelsen de kommer med er ikke så mye verdt. De kommer med en del bekymringer, men det er etter mitt syn ikke nok til å overstyre helseforetaket sine planer for utvikling av OUS.

Hun har tre store bekymringer, det økonomiske, det reguleringsmessige og det faglige.

– Man splitter fagmijøer ved å legge ned det største akuttsykehuset. Veldig mange fagprofesjoner er veldig sterkt imot, sier Toppe.