Regjeringskvartalet: Her er Oslos krav

Oslo støtter rivning av Y-blokka, men har en rekke andre ankepunkter mot planene for nytt regjeringskvartal. NRK har samlet de viktigste.

Regjeringskvartalet forslag

NYTT REGJERINGSKVARTAL: Statsbygg planlegger byggestart i 2020 og innflytting i nytt regjeringskvartal i perioden 2020 til 2023. Sentralt i bildet ser vi Møllergata 19, som skal bevares.

Foto: Statsbygg / Illustrasjon

Onsdag kveld vedtok bystyret Oslo kommunes høringsuttalelse til statens planer for nytt regjeringskvartal. Mest debatt de siste dagene har det vært om Y-blokka, der byrådet er splittet og Arbeiderpartiet og Høyre sier ja til rivning.

På mange andre områder har Oslo bystyre motforestillinger mot statens planer:

  • 22. juli-senteret

Oslo kommune vil at 22. juli-senteret får en permanent plassering der det er i dag; i paviljongen ved høyblokka. Staten legger opp til å rive paviljongen og flytte senteret til et annet sted i regjeringskvartalet.

Stedet er sentralt for mange i minnet om terrorangrepet og fungerer som et læringssted. Gjennom arbeidet med utforming av 22. juli-senteret og i prosessen etterpå har plasseringen i paviljongen ved høyblokka blitt stadig mer fremtredende. Tilknytningen til stedet hvor bombebilen eksploderte er vesentlig.

Oslo kommunes høringsuttalelse
  • 37-bussen

Oslo kommune krever at 37-bussen må komme tilbake til Akersgata, der Oslo nest mest trafikkerte bussrute gikk før terrorangrepet. Regjeringen er skeptisk til en høyfrekvent bussrute gjennom regjeringskvartalet av sikkerhetshensyn.

En permanent fjerning av 37-bussen vil redusere kollektivbetjeningen av de nordre sentrumsområdene kraftig.

Oslo kommunes høringsuttalelse
  • Øde og folketomt

Oslo kommune er skeptisk til at det ikke legges opp til utadrettet virksomhet i det meste av regjeringskvartalet. Bystyret frykter at området vil fremstå som lukket og lite inkluderende for dem som ikke jobber der og bli dødt utenfor normal kontorarbeidstid.

  • For stort og massivt

Oslo kommune påpeker at området er presset og meget høyt utnyttet. Bystyret ber derfor om at arealbehovet reduseres ytterligere, for eksempel ved at bygningskompleksene R5 og R6 på vestsiden av Akersgata fortsatt brukes til departementsformål.

– Likeledes bør Utenriksdepartementet forbli i Victoria terrasse, heter det i høringsuttalelsen.

  • For stor sikkerhetssone

Oslo kommune er skeptisk til at sikkerhetssonen rundt regjeringskvartalet omfatter langt flere gater enn i selve departementsområdet. Det kan ifølge bystyret gi uheldige konsekvenser for næringslivet og bylivet i området, for eksempel rundt Youngstorget.

  • Deichmanske og OBOS

Oslo kommune vil at dagens Deichmanske hovedbibliotek blir en del av regjeringskvartalet og vil forhandle med staten om kjøp eller makeskifte. Bystyret vil også at staten vurderer å innlemme OBOS-bygningene på Hammersborg.

Forventer å bli hørt

Victoria Marie Evensen

VIL BLI HØRT: Staten må tillegge Oslo kommunes høringsuttalelse stor vekt, sier Victoria Marie Evensen (Ap).

Foto: Oslo kommune/Sturlason / NRK

Leder for bystyrets byutviklingskomité, Victoria Marie Evensen (Ap) forventer at regjeringen lytter til Oslo.

– Dette er en av de viktigste reguleringssakene i vår tid og en veldig viktig sak for Oslo. Det påligger staten et stort ansvar å ikke bare sørge for at kvartalet blir bra, men også at kvartalet blir bra for Oslo.

– Derfor håper jeg staten vil tillegge høringsuttalelsen fra Oslo stor vekt, sier Evensen.