Hopp til innhold

Regjeringen vraker Groruddals-OL

Kulturministeren nekter å ta ekstraregningen for en OL-landsby på Kjelsrud ved IKEA på Furuset. Alt tyder på at Økern blir OL-landsby hvis Oslo får lekene.

Slik kan en deltagerlandsby på Økern se ut

En deltagerlandsby på Økern kan bli førstevalget. Regjeringen mener dette er et bedre alternativ enn Kjelsrud.

Foto: illustrasjon: Snøhetta/Cowi/MIR

Oslos kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) startet dagens OL-høring i bystyrets samferdsels- og miljøkomité med å fortelle at Kulturdepartementet går imot det såkalte Kjelsrud-alternativet som deltagerlandsby, mediesenter og medielandsby.

Bjercke siterte fra signalet som Oslo kommune fikk fra kulturminister Torhild Widvey (H) fredag i forbindelse med forhandlingene mellom stat og kommune om kostnadsfordelingen ved eventuelt OL i 2022. Her står det følgende:

– Økt risiko, høyere pris

«Når det gjelder Økern eller Kjelsrud som sted for plassering av deltagerlandsby, medielandsby og mediesenter for et eventuelt OL/PL i 2022 viser jeg til statens eksterne kvalitetssikring som slår fast at Kjelsrud er både et mer risikofylt og dyrere alternativ enn Økern.

Selv om det er flere forhold som inngår i regjeringens vurderingsgrunnlag om det skal gis statsgaranti og tilskudd til et Olympiske Leker/Paralympics i Oslo i 2022, vil det være en forutsetning for statens eventuelle medvirkning at søker velger den løsningen for plassering av landsbyer og mediesenter som kvalitetssikrer mener både er rimeligst og minst risikofylt for OL-prosjektet.»

3 milliarder dyrere

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke (V)

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Å bygge ut Kjelsrud er beregnet å koste 2,87 milliarder kroner mer enn Økern-alternativet.

Hallstein Bjercke ville ikke si rett ut at dette er den endelige spikeren i kista for Kjelsrud-alternativet, men gikk svært langt i den retning:

– Byen har ønsket Kjelsrud, men vi finner det ikke riktig å påføre Oslo kommune ytterligere kostnader når staten ikke er villig til å se på dette som en unik mulighet for en videreutvikling og videresatsing av Groruddalen, sa OL-byråden.

– Når vi nå endrer fokus til Økern, er det viktig å understreke at dette alternativet hele veien har vært utredet på lik linje med Kjelsrud. Økern er også et svært godt alternativ, selv om det ikke gir den transformasjonskraften som Kjelsrud kunne gitt. Men også en utbygging på Økern vil bidra svært positivt til utviklingen i byen.

– Konseptet er sentrert rundt Økern Torg. Hovedidéen bak dette konseptet er å etablere et sentralt knutepunkt og vekstområde på Økern, noe som vil være et solid utgangspunkt for byutvikling i og videre oppover i Groruddalen, sa Hallstein Bjercke i høringen.

Svikter Groruddalen?

Samferdsels- og miljøkomitéens leder Marianne Borgen (SV) spurte om ikke et av hovedargumentene for et Oslo-OL er i ferd med falle bort, nemlig at vinterlekene skulle gi et løft for Groruddalen.

Fra før er det kjent at Huken-området i Lillomarka i Groruddalen er vraket som hovedarena for skiskyting og Paralympics til fordel for Grønmo.

Hallstein Bjercke er ikke enig i at Groruddalen er sviktet.

– Både Økern og Kjelsrud vil på hver sin måte bidra til å gi en transformasjon og et løft for Oslo øst og Groruddalen. Forskjellen er at Økern er mer i tråd med den valgte strategien med å bygge oss fra sentrum og utover, mens Kjelsrud ville vært noe helt nytt, sa Bjercke.