Regjeringen vil ha strengere straffer for spredning av nakenbilder

– I grove tilfeller bør strafferammen være på 2 år, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sveinung Rotevatn.

Montasje

ØNSKER STRENGERE STRAFF: – Vi foreslår nå et tydeligere straffebud som slår fast at det å dele krenkende bilder og film er forbudt, sier statssekretær, Sveinung Rotevatn, i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Montasje/NRK

Denne uken sendte regjeringen et forslag til ny straffelov ut på høring. Forslaget innebærer en lovendring som skal sikre at spredning, fremstilling og anskaffelse av krenkende bilder og video er straffbart.

– I dag er det svært få som blir dømt til fengsel for spredning av nakenbilder. Dette vil vi gjøre noe med, sier statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet, Sveinung Rotevatn.

Nå ønskes en strafferamme på 2 år.

Nakenbilder ødelegger liv

Politiet og Konfliktrådene i Norge har det siste året merket en markant økning i antall anmeldte saker med seksuelt innhold. Tall fra hele landet viser at antall anmeldte saker har økt fra 77 i 2015 til hele 238 saker i 2017.

Geir Oustorp

HJULPET ANDRE: Leder for forebyggende avdeling hos politiet i Drammen, Geir Oustorp, tror Nora Mørk har vært med på hjelpe andre i samme situasjon etter at hun valgte å stå frem.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

En rekke jenter og kvinner har det siste året stilt opp i media og fortalt om hvordan nakenbilder som er blitt spredt på nettet har ødelagt livene deres.

Leder for forebyggende avdeling hos politiet i Drammen, Geir Oustorp, gir håndballspiller Nora Mørk mye av æren for dette .

– Det er mye lettere nå å kunne innrømme at man faktisk har tatt nakenbilder og sendt dem til andre, uten at man forventer at de skal bli spredt videre, sier rådgiver i Konfliktrådet i Buskerud, Lars Otto Justad.

Ingen tilstrekkelige lover

Å dele krenkende bilder og video har hele tiden vært straffbart. Rotevatn sier at det til nå har vært mye bruk av bøter.

– Det holder ikke for å forstå alvoret av en slik forbrytelse. Folk blir straffet under generelle straffebud, som blant annet krenkelse av privatlivets fred og hensynsløs atferd.

Strafferamme på 2 år

Sveinung Rotevatn

VIL HA FENGSELSSTRAFF: I stedet for bøter, ønsker vi nå å straffe de som deler nakenbilder som man selv har tatt eller mottatt av andre med fengselsstraff, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sveinung Rotevatn.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

– Det vi har sendt ut på høring er at den generelle strafferammen for denne typen forbrytelser skal ligge på et års fengsel, sier Rotevatn.

I de aller groveste tilfellene skal strafferammen være på 2 år.

– Hvis dette blir vedtatt, vil flere bli idømt fengselsstraff for slike forbrytelser, tror Rotevatn.

Med et nytt straffebud, håper regjeringen på en bevisstgjøring rundt at det å dele intime eller krenkende bilder og video som man selv har tatt eller mottatt av andre straffes med fengsel.

– Vi ønsker å tydeliggjøre at det er den som sprer bildene som har ansvaret. Det er det nok dessverre ikke alle som har skjønt tidligere, sier Rotevatn.