Hopp til innhold

Undersøker om grensene bør stenges for svensk helse­personell

Ber over 200 kommuner om å vurdere konsekvensen av å stenge grensene for helsepersonell. – Vil være helt krise, sier tillitsvalgt ved Sykehuset Østfold.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har bedt kommunene vurdere hvor kritisk det er for dem å miste helsepersonell fra utlandet.

Foto: Terje Pedersen

– Veldig mange pendler over grensa for å jobbe både i eldreomsorgen og på sykehus. Dette vil være helt kritisk for helsetjenestene våre, sier Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap).

I et brev fra Justis- og beredskapsminister Monica Mæland blir kommuner over hele landet bedt om vurdere konsekvensene av å stenge grensene for helsepersonell fra Sverige og Finland.

Brevet er sendt til de 202 kommunene som antas å bli mest berørt. Waagen er kritisk til at regjeringen i det hele tatt gjør en slik kartlegging.

– Det viser at man vurderer det seriøst, sier hun.

Etter at regjeringen stengte grenseovergangene 29. januar har svært få fått passere fra Sverige til Norge.

Kritisk helsepersonell er blant dem som har hatt lov.

– Flere politikere på Stortinget har tatt til orde for å oppheve ytterligere unntak, og en viktig gruppe som i dag får unntak er helsepersonell fra Sverige og Finland. Vi har derfor bedt kommunene om å vurdere hvilke konsekvenser et slikt tiltak kan få, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.

Ble umiddelbart bekymret

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap), fikk brevet fredag formiddag. Han ble umiddelbart bekymret for kommunene som ligger tett på Sverige.

Bare i Halden og Indre Østfold vil over 150 ansatte berøres av slike innreiserestriksjoner.

Men også Sarpsborg, der Sykehuset Østfold ligger, er helt avhengig av svensk arbeidskraft

– I verste fall vil det bety at vi ikke vil kunne gi nødvendige tjenester til innbyggerne våre. Dette er snakk om liv og helse, så det er noen av de viktigste yrkene vi har i samfunnet vårt. Dette ville vært kritisk og alvorlig for oss, sier Martinsen-Evje.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Foto: Vidar Ruud / NTB

Kommunene blir også bedt om å vurdere konsekvensene av å ilegge helsepersonell 10 dagers karantene istedenfor å stenge grensene. Men heller ikke dette er en god idé, mener ordføreren.

– Disse kan ikke erstattes over natta. Vi har nå vært gjennom en pandemi og en krise over lang tid, og vi har allerede strukket strikken langt. Jeg kan ikke se hvor vi får hentet inn erstattere fra, sier han.

Kriseledelsen i Sarpsborg vil behandle brevet etter helgen og gi sine innspill til regjeringen.

– Helt krise

Sykehuset Østfold har 150 grensependlere. I tillegg kommer vikarer bosatt i Sverige.

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen, tror et slik vedtak vil få store konsekvenser.

Tillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen.

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen.

Foto: Petter Larsson / NRK

– De ansatte er allerede slitne og det er mye bruk av overtid. Et slik vedtak vil være helt krise for sykehuset i Østfold, sånn jeg ser det, sier han.

Bjørndalen understreker det vil bli en stor belastning for helsepersonellet som ikke får komme på jobb, men også for dem som blir igjen.

I likhet med Arbeiderpartiet undres han over hvordan regjeringen i det hele tatt kan vurdere en slik innstramming.

– Jeg undres over at de i det hele tatt kan gjøre vurderingen når vi vet hvor avhengig vi er av spesielt helsepersonell fra Sverige. Helsetjenesten er allerede under hardt press.

Løpende vurdering av strengere tiltak

På grunn av utviklingen i smittesituasjonen har regjeringen innført et av de strengeste innreiseregimene i Europa, sier Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Likevel må vi løpende vurdere om det er nødvendig med strengere tiltak for å begrense importsmitte. De nye mutantvirusene gjør dette spesielt viktig. Vi ønsker ikke at de skal kunne føre til større utbrudd enn det vi har opplever nå, sier han.