Nå skal det bli døgnbemannet grensekontroll

Finansminister Siv Jensen foreslår å styrke grensekontrollen med 91,5 millioner kroner og 120 nye stillinger neste år.

Finansminister Siv Jensen på Svinesund

Finansminister Siv Jensen besøkte Svinesund tollstasjon på vårparten i fjor. Her snakker hun med tolldirektør Bjørn Røse og kontorsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Tolletaten møter stadig mer alvorlig og organisert kriminalitet i sitt arbeid med grensekontroll. Vi styrker derfor grensekontrollen kraftig. Vi foreslår flere tollere på grensen, bedre utstyr med kameraer på alle grenseoverganger og en kraftig styrking av etatens etterretningskapasitet, sier finansminister Siv Jensen.

Ulf Leirstein

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein kaller styrkingen av grensekontrollen for en historisk satsing.

Foto: Anette Torjusen/NRK

Regjeringen ønsker døgnbemannet grensekontroll både på Ørje og Svinesund tollsteder i Østfold, og en styrking av tollbemanningen ved lufthavnene i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Trondheim og Tromsø

Finansminister Siv Jensen foreslår 50 nye årsverk til dette.

– Dette er en historisk satsing på Tolletaten og grensekontrollen. Det har nesten vært litt flaut at vi på våre viktigste grenseoverganger ikke har hatt døgnbemanning. Våre grenser er under press. Det er mange som kommer inn i landet, mange har uærlige hensikter og det smugles mer og farligere ting enn tidligere, sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet til NRK.no.

Vil kameraovervåke

I tillegg til 50 nye stillinger i tollbemanningen ønsker regjeringen å styrke tollernes elektroniske tilstedeværelse og innføre kameraovervåkning av alle landevegs grenseoverganger.

Tolletaten har siden 2012 benyttet dette systemet på noen grenseoverganger i Østfold og Hedmark.

I 2014 passerte i underkant av 10 millioner kjøretøy grensene inn til Norge, over 11 bemannede og 62 ubemannede grenseoverganger.

Systemet vil rulles ut gradvis og full dekning er planlagt ferdigstilt i 2019. I forslaget til statsbudsjett er det satt av 45 årsverk til dette arbeidet.

– Forslagene viser at det er politisk vilje til å følge opp forslagene i rapporten om styrking av grensekontroll, sier tolldirektør Bjørn Røse i en pressemelding.

Siv Jensen på Svinesund

Regjeringen ønsker å kameraovervåke alle landevegs grenseoverganger. I Østfold og Hedmark har et slikt system vært i bruk siden 2012.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Nasjonalt kompetansesenter

Regjeringen vil også etablere et nasjonalt kompetansesenter for analyse og etterretning.

Som del av det nasjonale kompetansesenteret skal det også etableres en enhet med internet-tilknyttet smugling som spesialområde.

Denne enheten skal blant annet ha fokus på smugling av syntetiske narkotiske stoff som bestilles over internett og sendes i posten.

Hvor kompetansesenteret skal ligge er foreløpig ikke kjent.