Hopp til innhold

Kutter kravene i ambulansetjenesten: – Livsviktig minutter kan gå tapt

Ambulansearbeidere frykter for pasientsikkerheten.

Øistein Johansen stående foran en ambulanse

BEKYMRET: Øistein Johansen er tillitsvalgt i ambulansetjenesten i Østfold.

Foto: Jonas Karlsen/NRK

– Det kan i ytterste konsekvens bety at dersom en får hjerteinfarkt i Sarpsborg, så må personalet velge om de skal kjøre utrykning til Ullevål eller om de skal gi medisiner, sier Morten Meland.

Ambulansearbeideren ved Sykehuset Østfold er bekymret.

Regjeringen har besluttet at det ikke lenger er nødvendig med to utrykningsklarerte ambulansearbeidere i akuttjenesten.

Fra 1. mai holder det at én av de to på ambulansen kan kjøre med blålys.

Det åpner for at andre enn utdannede ambulansearbeidere kan være andremann på ambulansen ved for eksempel ferieavvikling og sykdom.

Meland frykter at ambulansearbeiderne må velge om de skal kjøre utrykning eller gi medisiner, hvis den andre personen på ambulansen ikke har riktig kompetanse.

– Vi har verdens vanskeligste jobb. Vi skal ut til de dårligste pasientene som finnes i Norge. Da er det viktig å ha en kompetent sparringpartner, sier Meland.

Åpner for lærlinger

Kuttet i kravet åpner for at lærlinger kan være andremann på bilen.

Øistein Johansen er tillitsvalgt i ambulansetjenesten i Østfold og har 25 års erfaring som ambulansearbeider.

Han frykter for pasientsikkerheten.

Øistein Johansen sittende på en benk

Øistein Johansen frykter han vil få en makker uten riktig kompetanse på ambulansen.

Foto: Jonas Karlsen/NRK

– Jeg har ingen makker til å dobbelt-kontrollere at det jeg gjør er riktig. Da blir man alene om å gjøre vurderingene, det er ganske alvorlig, sier han.

– Livsviktig minutter kan gå tapt.

Støtter beslutningen i vest og nord

Men endringene blir ønsket velkommen på Vestlandet.

– Det viktigste er å få hjelp raskt frem til pasienten, mens retur til sykehus og legevakt kan skje i mer rolige former, sier Bjørn Morten Øen, avdelingssjef ved Akuttmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

De jobber nå med å sikre at annet helsepersonell enn ambulansearbeidere kan kjøre utrykning.

– Vi er i ferd med å etablere en felles kjøreskole som vil tilby både grunnopplæring og vedlikeholdstrening/godkjenning av våre utrykningsførere.

Randi Heimdal vaskar ambulansar for Haukeland universitetssykehus

Helse Bergen vil de sørge for at flere enn ambulansearbeidere får utrykningsgodkjenning.

Foto: Øyvor Bakke

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge vil ikke endringene i kravene ha så mye å si. De strekker seg langt for å sikre at alle vikarer har riktig kompetanse, forklarer Per-Øivind Sørgård.

– Det stilles allerede krav til autorisasjon som ambulansearbeider/paramedisiner, samt krav til førerkort klasse C1 og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy. Så langt som mulig vil dette også gjelde vikariater, sier Sørgård, som er leder i ambulanseavdelingen.

Les også: Nada hadde hjerneslag, ble sendt hjem av legevakta

Eldre kvinne ligger i en svart skinnsofa
Eldre kvinne ligger i en svart skinnsofa

Skal være en unntaksregel

Helse- og omsorgsdepartementet mener det nye kravet ikke skal være hovedregelen, men at det er ment som en unntaksregel.

– Den er utarbeidet spesielt for å opprettholde ambulanseberedskapen ved for eksempel sykefravær og ferier, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Bekeng sier at reglene kan strammes inn, dersom det ikke brukes riktig.

Foto: Esten Borgos

Han forklarer at årsaken er problemer ved ferieavvikling og sykefravær, og mener ordningen kan fungere som en læringsarena for lærlingene.

– Det er absolutt viktig å utdanne flere. Gjennom denne ordningen gir man også en læringsarena i unntakstilfeller hvor lærlinger på andre året kan være andremann på ambulansen.

– Hvis dette fører til at man bruker unntaksregelen som en regel, må vi stramme inn, presiserer Bekeng.

Les også: Enorm mangel: Mistet fem jordmødre i sommer

Jordmor Carina Borgersen foran fødeavdelingen på Sykehuset Østfold
Jordmor Carina Borgersen foran fødeavdelingen på Sykehuset Østfold