Regjeringen kunne reddet «Vivian»

For tre år siden ba Stortinget om en ny ordning som gir ofre for menneskehandel mulig opphold i Norge. Regjeringen har ennå ikke endret reglene. Dermed kastes tvangsprostituerte «Vivian» (35) ut.

Et offer for menneskehandel forteller

RØMTE: «Vivian» rømte fra et liv som tvangsprostituert, men regelverket i Norge betinger at ofre for menneskehandel vitner i retten før de kan få oppholdstillatelse. Fordi Vivians sak er henlagt, kastes hun ut av Norge.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hun rømte fra et liv som tvangsprostituert.

Vi ble tvunget til å jobbe hele døgnet. Hvis vi var slitne, trøtte eller syke, voldtok de oss. Det var et helvete, har «Vivian» fortalt til NRK.

Regelverket i Norge betinger at ofre for menneskehandel vitner i retten før de kan få oppholdstillatelse. Ettersom politiet henla Vivians anmeldelse, blir det ingen rettsak.

Snart kastes hun ut av Norge, og frykter igjen å havne i bakmennenes vold.

Men slik måtte det ikke nødvendigvis gå.

Stortinget vedtok for tre år siden at regjeringen skulle utrede oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel.

Politikerne ønsket å fjerne dagens krav om å måtte vitne i retten for å få bli i landet.

Siden vedtaket ble fattet 7. desember 2015 har Stortinget ventet på svar.

I mellomtiden har flere titalls ofre for menneskehandel blitt kastet ut av Norge, ifølge hjelpeorganisasjonen ROSA.

Vivian er nestemann ut.

– Norge er det eneste stedet jeg har hatt følt meg trygg. Nå sendes jeg tilbake til farene jeg flyktet fra, sier hun.

Et offer for menneskehandel forteller

FRYKTER: «Vivian» har mareritt om mannen som holdt henne fanget og sier han følger med på hvor hun oppholder seg.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Etterlyser handling av justisministeren

Lederen for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), reagerer.

– Tre år er altfor lang tid. Denne regjeringen har en tendens til å behandle vedtak i Stortinget som valgfag. Det er det ikke. Jeg vil utfordre justisministeren på handling. Når kommer han til å levere på dette? sier hun.

Bakgrunnen for vedtaket i 2015 var NRK Brennpunkts dokumentar «Fortell og forsvinn» . Programmet avslørte hvordan ofre for menneskehandel som samarbeider med politiet blir sendt ut av Norge. Det skjer fortsatt.

– Det er alvorlig at disse sårbare menneskene må ta støyten for at regjeringen ikke har klart å levere en slik utredning, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp).

Færre ber om beskyttelse

I dag får ofre for menneskehandel kun seks måneders opphold i Norge, kalt refleksjonsperiode, mot at de vurdere å anmelde bakmenn. Varig opphold er avhengig av at man vitner i en rettsak.

Antallet som søker om refleksjon har gått dramatisk ned. Mens det i 2015 var 62 personer som søkte om refleksjon, var det bare 19 i fjor og 15 så langt i år.

– Flere skal få bli

Statssekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP), lover at leveringen på Stortingets bestilling er like rundt hjørnet.

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp)

Statssekretær i Justisdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp), sier et høringsforslag er like rundt hjørnet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Departementet sender ut en høring en av de nærmeste dagene. Der skal man tilstrebe at flere som velger refleksjonsperiode får mulighet til å bli i Norge. Men det er viktig å understreke at å få innvilget refleksjon er ikke det samme som å få permanent opphold. Det vil det ikke være i fremtiden heller.

Har det vært politisk uvilje i departementet mot å følge Stortingets vedtak?

– Nei.

– Mens departmentet har brukt tre år på dette har mange ofre blitt sendt ut av Norge. Synes du det er greit?

– I utgangspunktet ikke. Men dette er sammensatte og kompliserte saker å etterforske. Det er vanskelige å bevise påstandene fra ofre, og få gjerningsmenn dømt. Statsadvokaten må ha beviser som er gode nok.