Oslo får nye studenthybler på Tøyen og Kringsjå

Regjeringen gir støtte til bygging av 348 nye studenthybler i Oslo i 2015. – Gledelig, selv om det ikke dekker etterspørselen, sier Studentsamskipnaden.

Hagegata 30

På Tøyen skal disse gamle kommunale leilighetene bygges om til 180 nye studenthybler, mens det på Kringsjå kommer 168 nye hybler.

Foto: Hina Jalil / NRK

Støtten fra regjeringen skal gå til bygging av 180 nye hybler i Hagegata på Tøyen, og til 168 nye hybler på Kringsjå.

Stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje

Stortingsrepresentant for Høyre fra Oslo, Kristin Vinje viser stolt fram de gamle kommunale leilighetene i Hagegata 30 som snart skal bli studenthybler.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

– For Oslos del er det gledelig å se at regjeringen prioriterer pressområder. Oslo er landets største studentby, her er det et stort behov for studentboliger, så dette er en veldig god prioritering, sier stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje, som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Regjeringen ble i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF enige om å finansiere 2000 nye studentboliger i hele landet i 2015. I dag blir fordelingen av boligene mellom de ulike studiestedene kjent.

Det er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO, som skal bygge de nye studenthyblene. Samskipnaden omfatter om lag 65.000 studenter.

Enormt behov

Tone Vesterhus

Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Tone Vesterhus er godt fornøyd med tildelingen av nye studentboliger

Foto: Velferdstinget i Oslo og Akershus

Studentsamskipnaden er godt fornøyd med tildelingen:

– Det er bra at regjeringen opprettholder sin satsing på pressområder, sier student og styreleder i SiO, Tone Vesterhus. – Bolig er den største utgiften for studenter, så studentboliger er et veldig viktig virkemiddel for å sørge for at studenter kan bruke mest mulig av tiden sin på studier.

Er 348 nye studenthybler i år nok til å dekke behovet hos samskipnadens studenter?

– Nei, det er ikke nok til å dekke det totale behovet, men det er et skritt på veien mot å få en høyere dekningsgrad enn i dag, sier Tone Vesterhus. – I Oslo er det et enormt behov for studenthybler. Hver høst står det mellom 3000 og 4000 studenter i kø for bolig, og tallet har holdt seg stabilt, til tross for at vi har ferdigstilt 1000 nye boliger de siste åra.

Studenter til Tøyen

Tone Vesterhus er spesielt fornøyd med satsingen på studenthybler i Hagegata på Tøyen:

– Prosjektet på Tøyen er veldig spennende. Dette er et flott område for studentboliger fordi det er så sentrumsnært, og fordi det har et godt kollektivtilbud. Å få studenter inn i nabolaget vil gi området et løft. Det gir mer liv, og mer trygghet.

De nye studenthyblene er del av det såkalte Tøyen-løftet, som skal bedre bo- og oppvekstvilkårene på Tøyen.

Les også: Søk studentbolig nå!