Hopp til innhold

Åpner for mer bruk av hjullås

Vegvesenet, politiet og Tollvesenet skal kunne holde tilbake kjøretøy med hjullås inntil bøter og gebyrer er betalt. Det foreslår Samferdselsdepartementet.

Hjullås

Lastebilhjul låst med en hjullås. Slik hindrer hjullåsen sjåføren fra å kjøre videre.

Foto: Kristian Sønvisen Bye

Forslaget om bruk av hjullås ble lagt frem i statsråd i dag. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier dette er en del av regjeringens satsing på økt trafikksikkerhet og ryddigere konkurranseforhold i transportnæringen.

– Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier Solvik-Olsen.

Les også: Hjullås i bruk på Sørlandet.

Fra før er det slik at kjøretøy som ikke har tilfredsstillende dekk for vinterføre kan settes hjullås på for å forhindre at det kjører videre på vinterveier og utgjør en fare for ulykker.

Nå kan altså dette bli utvidet til også å gjelde for kjøretøy der det er ilagt bøter og gebyrer.

Les også: Skylder 220 millioner kroner

Kjøretøykontrollør Statens vegvesen

De siste vintrene har det vært utallige problemer med for dårlig skodde vogntog på norske veier.

Foto: Ann Helen Gjerde / NRK

Også utenlandske kjøretøy

Endringen i Vegtrafikkloven vil gjøre det mulig for Statens vegvesen, tollvesenet og politiet å holde kjøretøy tilbake, om nødvendig ved hjelp av hjullås.

Dette gjelder også i tilfeller der boten ikke vedtas. Det skal ikke lenger være et krav om at boten skal være vedtatt eller fastsatt ved dom, før man kan holde tilbake kjøretøyer, slik det er i dag. Nytt er også at man skal kunne holde tilbake kjøretøy uavhengig av hvor føreren er bosatt.

I tillegg åpnes det for å holde tilbake kjøretøy til sikring av gebyr og omkostninger.

– Vi har sett at særlig utenlandske sjåfører unndrar seg bøtene de får og det er uheldig. Derfor er det nødvendig å utvide adgangen til å holde tilbake kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

Først og fremst er ordningen rettet mot transportbransjen.