Laster kart, vennligst vent...

Region Viken

Oppsummert

Som en del av regionreformen ble fylkene Buskerud, Akershus og Østfold slått sammen til et nytt storfylke fra 1. januar 2020. Regionen består av 51 kommuner. Ap, Sp, MDG og SV som har fleretall i det nye fylkestinget, vil reversere reformen.

Søk i valgresultatene

 • Også Bærum ut mot Viken

  Vikens mest folkerike kommune Bærum vurderer å klage eget fylke inn for Kommunaldepartementet.

  Bakgrunnen er at Viken ønsker å kvitte seg med en felles plan fylket har med Oslo om areal- og transportpolitikk og lage sin egen.

  – Det tar vi sterk avstand fra. Plansamarbeidet har vært en suksess, sier Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

  I går fortalte NRK at Oslo frykter mer spredt boligbygging i mange kommuner og mer trafikk inn til Oslo hvis Viken skroter planen. Formannskapet i Bærum har samme bekymring.

  – Jeg er redd for at vi kan få en økt bilvekst, sier Hammer Krog.

  Lisbeth Hammer Krog
  Foto: Fabian Skalleberg Nilsen
 • Oslo kritiserer Viken

  Oslo bystyre kritiserer Viken for å vende hovedstaden ryggen. Bakgrunnen er at Viken fylkeskommune vil kaste gamle planer om samarbeid mellom Oslo og Akershus og erstatte dem med egne regionale planer for Viken.

  Oslo er særlig bekymret for at Viken vil skrote planen for en felles transport- og arealpolitikk i Oslo-området. Den stiller blant annet strenge krav om at kommunene konsentrerer boligbyggingen i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkter.

  – Ved å forlate samarbeidslinjen som er utviklet sammen med Oslo kommune, risikerer Viken å påføre regionen uheldige konsekvenser. Felles innsats over mange år kan bli svekket, heter det i en høringsuttalelse som Oslo bystyre vedtar onsdag kveld.

  Oslo frykter mer biltrafikk, mer forurensning og at det blir vanskeligere å nå klimamålene.

  Bystyret mener også at Viken setter avtaler som sikrer milliarder av kroner fra staten i fare; byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3.

  Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), sier at Viken har sammenfallende interesser med Oslo, men også behov for å samordne det nye fylket i areal- og mobilitetspolitikken.

  – Vi er i ferd med å etablere en dialog med Oslo kommune for å finne gode løsninger sammen, sier Jacobsen.

  Viken fylke, Nordre Follo kommune
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Mangler flertall for oppløsning

  Selv om den nye regjeringa har gitt grønt lys til Viken-oppløsning, er det langt fra sikkert at det vil skje.

  Det skriver Budstikka.

  De rødgrønne partiene som styrer fylket mangler nemlig to stemmer til flertall for oppløsning.

  Bompengepartiet og Pensjonistpartiet har én representant hver. Ifølge avisa kan de partiene eller uavhengige representanter bli avgjørende for å vippe flertallet.

  Høyre, Venstre og KrF er imot oppløsning. Frp og MDG har vært motstandere av Viken, men sier nå at de er usikre på om de vil gå inn for oppløsning.

 • Vil oppløse Viken

  På møtet til fylkestinget i Viken i dag orienterte fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) om at fylkesrådet nå vil legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.

  Det skriver Viken fylkeskommune på sine nettsider.

  – Jeg er glad for at stortingsvalget 2021 ga et nytt flertall. Det gjør også at fylkesrådet, i tråd med plattformen, vil gå i gang med å forberede en slik sak, sa Brenna.

  Når det faglige saksgrunnlaget er klart, vil fylkesrådet gjøre sin vurdering og innstille i saken. Saken sendes deretter over til behandling i fylkestinget og dets komiteer. Trolig vil dette skje tidlig i januar.

  Dersom fylkestinget velger å sende søknad om oppløsning vil fylkesrådet sette i gang eget utredningsarbeid for å bdra inn i departementets utredning.

 • Fylkesting i Viken

  I dag har fylkestinget i Viken møte.

  Og der skal blant annet fylkesrådleder Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet orientere muntlig om prosessen med å oppløse Viken.

  Skal Viken deles opp må fylkestinget anmode Stortinget om dette.

Pressekonferanse om en felles plattform et rødgrønt styre i Viken fylke