Helsepolitikere refser tvangsflytting av utviklingshemmede i Oslo

Helsekomiteen på Stortinget mener det er uakseptabelt å tvangsflytte utviklingshemmete fordi de har vært på anbud.

Tonan (21)

21 år gamle Tonan har vært innom fire ulike behandlinger, fordi Sagene bydel vil spare penger

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Her bør bydelene lage beslutningssystemer som sikrer at dette ikke blir resultatet, sier leder av helsekomiteen, Bent Høie fra Høyre.

Bent Høie, Høyre

Bent Høie (H)

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Høie mener bydelene i Oslo ikke har gjort en god nok jobb dersom syke mennesker må flytte for å få den hjelpen de har krav på.

– Veldig uheldig

Østlandssendingen fortalte i slutten av april om en 21 år gammel autist som har måttet flytte fire ganger de siste årene i forbindelse med at Sagene bydel har hatt ham på anbud. Stortingets helsekomite kritiserer nå at utviklingshemmete flyttes på denne måten.

– Jeg mener at det er veldig uheldig om denne typer brukere må skifte både bomiljø og omsorgspersoner ofte. Det er ikke god kvalitet på tjenesten og heller ikke å tenke på den enkelte, sier Høie.

Kritiserer bruk av anbud

Men hverken Høie eller Fremskrittspartiets Jon Jæger Gåsvatn mener det er selve anbudssystemet det er noe feil med. Det er bydelenes bruk av anbudene de kritiserer.

Tore Hagebakken

Tore Hagebakken (Ap)

Foto: Stortinget

Sagene er en rød bydel i Oslo, der Arbeiderpartiet og SV har flertall. Men Arbeiderpartiets nestleder i Stortingets helsekomite, Tore Hagebakken, går likevel langt i å beskrive Oslos konkurranseutsetting av utviklingshemmede som ren høyrepolitikk.

– Jeg synes ikke autister og anbud hører sammen og jeg mener at kommunen skulle ha bygd opp et eget drevet tilbud, da hadde man ikke trengt å gå ut på anbud, sier han.

– Bør bygges opp et offentlig tilbud

Hagebakken synes det er noe feil med kommuneledelsen når man tvinger bydeler til å gå ut på anbud når det gjelder personer som trenger stabilitet og omsorg.

– Jeg sier ikke at disse firmaene ikke kan gi omsorg, men jeg ser at det er ustabilt.

Han mener derfor at det bør bygges opp et offentlig tilbud.

Behov for trygge omgivelser

Også Senterpartiets Kjersti Toppe og SVs Geir-Kjetil Hansen legger vekt på at syke mennesker har behov for trygge og forutsigbare omgivelser. De får støtte fra Kristelig Folkepartis Laila Dåvøy.

Laila Dåvøy

Laila Dåvøy (KrF)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Jeg har selv jobbet med autistiske ungdom og barn og vet at den minste forandreing, nye personer å forholde seg til og det å måtte flytte gjør mange av de som har autistisme engstrelige, redde og veldig urolige.

– Dette må rett og slett være anti-terapeutisk spør du meg, sier Dåvøy.