Reduserte straffer i boligsvindelsaken

Borgarting lagmannsrett reduserte straffene for to av de seks som ble domfelt i den store boligsvindelsaken i Østfold. Saken handler om svindel mot banker ved lånopptak på falske premisser.

Hus brukt i svindel

Her er ett av husene som ble brukt i den store svindelsaken i Østfold. Husene ble taksert med en høyere pris enn det de var verdt.

Foto: Håvard Wien / NRK

De er blant annet dømt ha manipulert prisnivåer på boliger. På den måten har de fått banker til å utbetale svært høye lån, til kjøp av boliger langt over reell markedsverdi.

Saken ble rullet opp fra våren 2009 og utover. Først høsten 2012 begynte tingrettssaken i Fredrikstad tingrett og i februar året etter ble seks personer domfelt. Dommen fra tingretten er på 132 sider, domfellelsene omfatter over hundre tiltaleposter, 122 vitner ble avhørt av retten.

Det endte med at de seks ble dømt til fengsel fra tre til fem og et halvt år. Hovedmannen i saken ble dømt til å betale tilbake 17 millioner kroner.

Alle seks anket

Samtlige seks anket dommene. Hovedmannen i saken, som ble dømt til fengsel i fem og et halvt år, får prøvet et punkt på nytt. Tre andre av de domfelte fikk full gjennomgang av sine saker.

Borgarting lagmannsrett har nå behandlet anken til disse tre.

En 40 år gammel mann som ble dømt til fengsel i tre år i tingretten har fått samme straff i lagmannsretten. Har er også dømt til, sammen med en av de andre domfelte, til å betale 6,4 millioner korner i erstatninger til ulike banker.

Millionerstatninger

En annen 40 år gammel mann ble dømt til fengsel i fem år i tingretten. Lagmannsretten frifant ham for noen av tiltalepunktene og frifant ham også for noen av erstatningskravene. Borgerting lagmannsrett reduserte straffen fra fengsel i fem år til fengsel i fire år. Har er videre dømt til, sammen med andre, å betale samlet 9,9 millioner kroner i erstatninger.

En 35 år gammel mann har fått redusert straffen fra fire og et halv til to og et halvt år ved lagmannsrettens behandling. Har er også dømt til, sammen med andre, å betale 9,9 millioner kroner i erstatninger.