Redusert fremkommelighet Rv23

Vegtrafikksentralen melder om redusert fremkommelighet på Rv23 Arnemyr på strekningen Røyken–Vassum. Grunnen er bilbrannen som ble meldt om tidligere.