Hopp til innhold

Reduserer bruken av vann på Oslos gravplasser

Gravplassetaten i Oslo reduserte bruken av drikkevann til vanning fra 280.000 til 100.000 kubikkmeter på ett år. Nå vil de spare enda mer.

Etaten bruker automatiske vanningsanlegg for å stelle gravplassene sine. Nå vanner de kun i en begrenset periode på natten for å forhindre fordamping.

– Videre tester vi ut mindre vannkrevende blomsterarter, samtidig som vi senker gravbedene for at planterøttene lettere skal kunne hente vann ned i jorden. Vanningen er kun begrenset til tiden det tar for blomster å slå røtter, sier fungerende leder for avdeling gravplasser, Stein Edvard Nerland i en pressemelding.

Gravplassetaten ønsker å redusere bruken enda mer. En måte de gjør det på er å sette av større arealer til eng istedenfor plen. Denne klippes kun en gang i året og bidrar til bedre biomangfold for insekter og planter.

(NTB)

Vestre gravlund
Foto: Fouad Acharki / NRK