Hopp til innhold

Reagerer på tilsyn ved Bredtveit fengsel

Bydel Bjerke reagerer på at Sivilombudet gjennomførte et uvarslet tilsyn ved Bredtveit fengsel to dager etter at en innsatt hadde tatt sitt eget liv.

Da Sivilombudet kom til fengselet mandagen etter hendelsen, mente bydelens medarbeidere at situasjonen var uoversiktlig.

De ba Sivilombudet komme tilbake senere, men ble ikke hørt, sier avdelingsdirektør Alexander Standal Bergli i Bjerke bydel:

– Vi hadde et ønske om å få oversikt over situasjonen. Få snakket med innsatte og medarbeiderne som hadde vært til stede og få klarhet i hva slags type helsehjelp de hadde behov for.

Bydelen mener besøket gikk utover helsetilbudet til de innsatte.

– Konsekvensen vi ser er at de kvinnelige innsatte som ble berørt av selvmordet, måtte vente lenger på å få samtaler og at de fikk avklart hva slags behov de hadde for videre hjelp, sier Bergli til NRK.

Sivilombudet sier de gjorde en grundig vurdering og at de gjorde det de kunne for at besøket i så liten grad som mulig skulle gå utover den hjelpen de innsatte trengte.

Etter tilsynet slo Sivilombudet alarm om forholdene ved Bredtveit kvinnefengsel.