Reagerer på kommunale ledersamlinger

Mens eldre opplever tøffe sparetiltak på kroppen har teknisk drift i Fredrikstad kommune svidd av 30 000 kroner på alkohol og underholdning på sine ledersamlinger.

Ekebergrestauranten

Ekebergrestauranten i Oslo er en av restaurantene som har blitt besøkt av ledergruppa i Teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Nylig fikk NRK Østfold en anonym pakke i posten. En pakke full av bilag fra ledersamlingene til Teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune er en kommune som må sette tæring etter næring og som i fjor høst vedtok harde kutt som spesielt rammet helsesektoren. Det var de eldre som fikk – og får gjennomgå. Det ble da gitt signaler om å utvise måtehold internt i kommunen. Her skulle alle være med å dra lasset.

Signaleffekten her er jo stygg. Det er jo klart at når man oppfordrer til måtehold i kommunen så er det nettopp disse tingen man bør gå på.

Lars Petter Kuran, leder av kontrollutvalget i Fredrikstad kommune

Reagerer på vinpakker og underholdning

Bilagene NRK har fått tilgang til viser ledersamlinger på en rekke gode hoteller utenfor kommunen.

De viser dessuten at ledergruppa har fått alkohol for 28 000 og underholdning for 5000 kroner siden mai i fjor. Lars Petter Kuran er leder for kontrollutvalget i Fredrikstad. Han reagerer på tallene:

– På prinsipielt grunnlag reagerer jeg på summen både brukt på alkohol og på show som er lista opp her.

Flere av bilagene NRK sitter med kopi av viser at ledergruppa i Teknisk drift har fått god forpleining.

Bilagene viser at ledersamlingen i februar i år var lagt til Oslo med overnatting på Thon Vika. For elleve kommunalt ansatte ble det middag på byen for 10 000 kroner og deretter et show på Latter. Showet kostet Fredrikstad kommune 5000 kroner. Det gir helt feil signaler mener Kuran:

– Dette handler om ry og omdømmebygging og det ser ikke bra ut sett i lys av de innsparingstiltakene som er foretatt innenfor helse og velferd spesielt.

Gode hoteller

Det er ikke egen kommune Teknisk drift har valgt å legge ledersamlinger til. Siden mai i fjor har ledersamlingen vært lagt til disse stedene:

  • Refsnes Gods
  • Hankø hotell
  • Oscarsborg Hotel & Resort
  • Thon Vika
  • Rømskog Spa og Resort
  • Thon Opera
  • Ekebergrestauranten

Lars Petter Kuran mener dette ikke tyder på måtehold.

– Men nå kjenner jeg ikke avtaler Teknisk drift har gjort med de forskjellige hotellene, men det stikker seg ikke ut som økonomiløsningen.

Han forteller at det ble oppfordret til måtehold i alle seksjoner da innsparingstiltakene ble satt i gang i fjor høst.

Vil be revisjonen se på forbruket

Lederen av kontrollutvalget vil nå ta opp forbruket på ledersamlingene til Teknisk drift med kommunerevisjonen.

– Jeg vil be revisjonen ta en kikk, det kan hende vi må gjøre flere dypdykk i bilagene.

Tar det til etterretning

Lederen for teknisk drift i Fredrikstad kommune, Roy Jakobsen, vil ikke la seg intervjue om ledersamlingene. Men han skriver i en e-post at han tar lederen av kontrollutvalgets uttalelser til etterretning:

Jeg har foreløpig ikke hatt mulighet til å kontrollere NRKs opplysninger, men jeg kan bekrefte at vi i løpet av de siste 18 måneder har hatt seks ledersamlinger. Dette som ledd i et eget lederutviklingsprogram i Regulering og teknisk drift.

På disse samlingene har det vært servert alkohol i tilknytning til middag.
Fredrikstad kommune har ikke retningslinjer som fastsetter eksakt mengde alkohol i tilknytning til måltider ved representasjon eller på samlinger, annet enn at det skal vises måtehold.

Jeg er gjennom NRK gjort kjent med at leder av Kontrollutvalget mener det som er servert av alkohol på våre samlinger ikke er å betrakte som måtehold. Dette tar jeg selvfølgelig til etterretning.

Mvh.
Roy H Jakobsen

NRK Østfold har gjentatte ganger etterspurt retningslinjer for kommunal bevertning i Fredrikstad kommune, men har så langt ikke fått svar.