Hopp til innhold

Reagerer på habilitetsvurderingen av Moland Pedersen

Rapporten som skulle belyse varslersaken i Fredrikstad, er svekket av at varslerne ikke lenger ville bidra med opplysninger.

Ingrid Willoch årsmøte 2009

IKKE PÅ MØTET: Leder Ingrid Willoch var ikke med i kontrollutvalgets møte i oktober. Der ble nestleder Terje Moland Pedersen vurdert som habil til å behandle varslersaken.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det er veldig leit å lese, sier leder i kontrollutvalget i Fredrikstad, Ingrid Willoch (H).

Hun henviser til dette avsnittet i rapporten fra Østfold kommunerevisjon som kom onsdag:

«Som følge av kontrollutvalgets vedtak knyttet til habilitetsinnsigelser, behandlet 10.10.16, har varsler imidlertid ikke ønsket å bidra med ytterligere opplysninger i saken. Varsler begrunner dette med manglende tillit til kommunens administrasjon og politisk nivå.»

Nøkkelkilde reagerte

Willoch måtte melde avbud til kontrollutvalgets møte i oktober. Der konkluderte kollegene i utvalget med at nestleder Terje Moland Pedersen ikke var inhabil, og dermed var han med i behandlingen av varslersaken.

Det fikk en av nøkkelkildene i varslersaken til å reagere.

Varsleren bekrefter over for NRK at vedkommende ikke ønsket å komme med informasjon til kommunerevisjonen, som arbeidet på oppdrag fra kontrollutvalget, så lenge folk varsleren mente burde vært inhabile likevel ble med i arbeidet med saken.

Willoch mener dette viser viktigheten av å være svært påpasselige i habilitetsvurderinger.

– Man skal være litt føre var når man vurderer habilitet og omdømme. Da bør man være litt forsiktig og i så fall erklære seg som inhabil, sier Willoch om vurderingen av Moland Pedersen.

Ble vurdert

Terje Moland Pedersen

REAGERER: Terje Moland Pedersen (Ap) synes ikke det er rett at utvalgsleder Willoch skal mene noe om et vedtak som ble fattet på et møte hun ikke deltok på.

Foto: Scanpix / Scanpix

Det får Ap-politikeren til å reagere.

– Jeg synes det er veldig underlig at lederen av kontrollutvalget har noen oppfatning om den vurderingen som utvalget gjorde når hun ikke var til stede og ikke kjenner til argumentasjonen som har kommet frem. Så det synes jeg er veldig rart, sier Pedersen.

Han henviser også til at det ikke bare er kontrollutvalget, men også bystyret, som har vurdert ham habil til å være involvert i varslersaken. Dette til tross for at han også sitter i styret til Værste AS, et av selskapene som har nytt godt av anleggsbidragsmodellen som er stridens kjerne.

– Jeg er valgt av bystyret til å sitte i kontrollutvalget. De har funnet meg habil. Da skal jeg være med og behandle sakene, sier Pedersen.