Reagerer på at eldre ikke må fornye lappen: – Jeg kunne blitt drept

Reidar Abelsen ble utsatt for en nestenulykke i fjor som kunne fått fatale konsekvenser. Nå reagerer han kraftig på at eldre ikke lenger må fornye lappen.

Reidar Abelsen var nær ved å bli påkjørt av en kvinne i 80-årene som kjørte mot kjøreretningen på E6 i Sarpsborg.

Reidar Abelsen var nær en kraftig kollisjon i fjor da en 80-åring kom kjørende i feil kjøreretning på E6. Like etter kolliderte føreren med en annen bil.

Foto: Reidar Abelsen/Sara Engmo Skogheim

– Det er en helt feil vurdering. Da jeg leste det satt det en støkk i meg med tanke på min opplevelse. Jeg tror at det vil føre til flere ulykker og dødsfall i trafikken.

I fjor gikk det nesten galt for haldenseren. Han og et vogntog kjørte ved siden av hverandre på E6 i retning Sarpsborg, da en dame i 80-årene kjørte ut på motorveien og svingte brått mot dem i feil kjøreretning.

– Jeg kunne blitt drept. Det var snakk om noen centimeter før det gikk galt. Jeg prøvde å få henne til å stoppe, men hun kjørte videre mot kjøreretningen.

Kort tid etter kolliderte kvinnen med en annen bil. Begge kom uskadd fra sammenstøtet.

Forrige uke ble det kjent at Stortinget fjerner kravet om helseattest for eldre bilførere fra 1. august. Det betyr at eldre mennesker ikke lenger trenger helseattest for å få kjøre bil.

SV har fått flere reaksjoner

Det var SV som fremmet forslaget om lovendringen.

Partiet sin transportpolitiske talsperson Arne Nævra, sier at SV har fått støtte fra eldre som har følt seg stigmatisert og respektløst behandlet.

Arne Nævra (SV)

Transportpolitisk talsperson i SV Arne Nævra sier partiet har fått flere reaksjoner etter at lovendringen ble vedtatt.

Foto: Stortinget

– Men vi har også fått reaksjoner fra helsepersonell som har lett for å tro at økt frekvens av demens og andre sykdommer automatisk fører til flere ulykker på veiene. Jeg har altså forklart at dette ikke har en klar sammenheng.

Nævra mener flere ikke ser likhetstegn mellom økende grad av sykdom og fare for ulykker.

– De går ut, nærmest på autopilot, og ser bort fra bakenforliggende fakta. De ser også bort fra at eldre også viser atferdsendringer med alderen. De kjører mindre, unngår mørket og glatte veier, og de kjører gjerne på kjente veier, sier han.

Politiet støtter Trygg Trafikk

I dag er regelen at alle over 80 år må ha helseattest for å beholde førerkortet sitt.

Trygg Trafikk mener det er kunnskapsløst og uansvarlig av Stortinget å vedta lovendringen.

De har bedt Stortinget vente med å fjerne dagens krav om helseattest til en alternativ løsning er på plass.

Christoffer Solstad Steen Fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk

Senior kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen sier at Trygg Trafikk er imot lovendringen.

Foto: Trygg trafikk

– Vi frykter at fjerning av helseattesten er en trussel for trafikksikkerheten, sier kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen.

– Når det gjelder dette med helseattest, er vi på linje med Trygg Trafikk sin uttalelse, sier UP-sjef i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.

Ifølge Trygg Trafikk er de eldre den eneste aldersgruppen med en økning i risiko i trafikken.

– Samtidig er det en sterk sammenheng mellom økende alder og økt forekomst av helseplager, sykdom og legemiddelbruk som påvirker kjøreevnen. Det kan vi ikke overse, sier han.