Mener selvmord kunne vært unngått

Forsvareren til en mann som ble funnet død i Ringerike fengsel, reagerer kraftig på det han mener er sviktende oppfølging fra fengselet.

Ringerike fengsel

Mannen ble funnet død av fengselsvoktere ved Ringerike fengsel tirsdag morgen.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Den innsatte fangen var siktet i en alvorlig narkotikasak. Han ble mandag varetektsfengslet i åtte uker, men tirsdag morgen ble han funnet død da fengselsvokterne åpnet døren til cellen hans.

I fengslingskjennelsen fra Tønsberg tingrett går det fram at mannen i sin forklaring ga uttrykk for at han ville ta livet sitt hvis han hadde muligheten. Det er VG som omtaler saken i sin papirutgave lørdag.

Til avisen sier mannens advokat, Truls Eirik Waale, at han reagerer kraftig på det han mener er sviktende oppfølging.

– Jeg oppfatter det som skandaløst at fengselet tilsidesetter klare opplysninger om åpenbar selvmordsfare, fremsatt av personen selv og vurdert av retten, sier Waale.

Han mener dødsfallet kunne vært unngått, dersom fengselet ikke hadde gjort sin egen vurdering av selvmordsfaren.

– Følte oss trygge

Hjemmelagd våpen i Ringerike fengsel

Håkon Melvold er leder ved Ringerike fengsel.

Foto: Torkjell Trædal

Fengselsleder Håkon Melvold sier til VG at de ikke hadde helsefaglig personell på jobb den aktuelle natten. Fengselet var kjent med innholdet i fengslingskjennelsen. Men med nesten daglige selvmordstrusler, gjør fengselet sine egne vurderinger av risikoen.

– Han fremsto på en måte som gjorde at vi følte oss trygge på at det ville går bra inntil helsetjenesten og øvrig nettverk ville bli koblet inn dagen etter, sier Melvold.

Fengselet tok heller ikke i bruk en egen sikkerhetscelle som bare inneholder en seng. På spørsmål om hvorfor fengselet ikke tok anmodningen fra tingretten til etterretning, viser Melvold til at de ikke hadde folk med helsefaglig kompetanse på jobb.

– Fengslingskjennelsen er førende for oss, helt åpenbart. Men det er noe med alt til sin tid. Vi bruker normalt det ordinære apparatet vi har på kvelds- og nattetid, og dagen etter blir innsatte ivaretatt av helsepersonell ved behov, sier Melvold.

Han sier at de normalt får beskjed fra politiet i tillegg til fengslingskjennelsen, dersom en innsatt har ekstraordinære behov. Det fikk de ikke i dette tilfellet.

Ifølge VG skal både politiet og Kriminalomsorgen likevel nå gå gjennom rutinene sine.