Rask psykisk helsehjelp

Rask og tidlig hjelp kan være løsningen for mennesker som sliter med angst og depresjon. Tre Østafjellskommuner er med i et landsomfattende pilotprosjekt som skal teste hva tidlig hjelp kan bety.

Psykiske lidelser

Kanskje rask hjelp kan være nøkkelen til å bli frisk?

Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX

Psykiske problemer er årsaken til mange sykemeldinger. Folkehelseinstituttet anslår psykiske problemer som den hyppigste årsaken til sykemeldinger i Norge.

Det sier prosjektleder Egil Halleland ved Modum bad. Nå skal han lede et pilotprosjekt som skal se på hvilken effekt tidlig hjelp kan ha for folk med psykiske problemer.

– Målet er å gi tidlig hjelp. Det er så mange som sliter med depresjon og angst, så behovet for et slikt prosjekt er stort. Kanskje vi med rask hjelp kan unngå at mange blir langtidssykemeldte og hjelp dem slik at de slipper å synke dypere ned i depresjonen, sier Halleland.

Tre av tolv kommuner Østafjells

Tolv kommuner i Norge skal nå i tre år se om raskere behandling kan hjelpe. Notodden, Modum og Hurum kommuner er tre av de tolv. Hjelpen skal gis til mennesker over 18 år med lettere til moderate psykiske problemer.

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Følgende kommuner har fått 1,7 millioner kroner hver:

•Orkdal
•Kristiansund
•Stjørdal
•Fjell
•Lørenskog
•Oslo – bydel Søndre Nordstrand
•Oslo – bydel Frogner
•Hurum
•Molde
•Modum
•Notodden
•Fosen DM IKS