Hopp til innhold

Raser mot rådmann

Fagorganiserte i Halden kommune raser mot rådmannen. Nå krever de at rådmannen ber dem om unnskyldning eller går av.

Halden kommune

Uttalelser fra rådmannen til lokalavisen Halden Arbeiderblad i den langvarig striden om turnusordninger i helsesektoren i Halden kommune, førte til at helseansatte i Fagforbundet tirsdag vedtok å kreve at rådmannen må be om unnskyldning eller trekker seg fra jobben.

Foto: Rainer Prang / NRK

Et enstemmig medlemsmøte for helseansatte i Fagforbundet i Halden kommune vedtok tirsdag kveld å kreve at rådmannen ber om unnskyldning eller fratrer stillingen.

Det er sterke reaksjoner fra de ansatte og fagforeninger på rådmannens uttalelser i Halden Arbeiderblad den 5. september i år.

De ansatte mener rådmannen tillegger de tillitsvalgte i kommunen skylden for en turnusordning de ansatte opplever som dårlig.

Langvarig tvist

Tvisten rundt turnusordningene i helsektoren har pågått siden november 2008.

Arbeidsgiver ønsker å bruke sin styringsrett, og iverksette en turnus i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I følge fagforeningene kan dette innebære at det blir mange kveldsvakter i rekke, mange dagvakter etter hverandre, og med 11 timers hvile mellom hver vakt.

Det er meningen at det skal være 35,5 timers arbeidsuke.

Per Egil Pedersen

- Jeg kan bare beklage overfor de ansatte, men kritikken må rettes mot deres egne tillitsvalgte - ikke rådmannen og i hvert fall ikke kommunalsjefen, sier rådmann Per Egil Pedersen til Halden Arbeiderblad.

Foto: Kjetil A. Berg

Fagforeningene mener dette ikke er noen god turnusordning, og at arbeidsgiver tvinger de ansatte inn i ordningen.

Vil ikke ha kritikk

Det var i Halden Arbeiderblad den 5. september i år at rådmann Per Egil Pedersen sa at de ansatte i helsesektoren må rette kritikken for de nye turnusordningene mot tillitsvalgte, og ikke mot ham eller kommunalsjefen.

- Nesten dessverre er vi blitt nødt til å innføre denne turnusen. Vi har siden november i fjor hatt dialog med de ansatte og tillitsvalgte for å finne en løsning.

- Vi endte opp med at vi søkte Arbeidstilsynet om å få dispensasjon til å innføre en turnus tilpasset de ansattes ønsker. Så plutselig trakk de tillitsvalgte sin støtte til dette, sa Pedersen til Halden Arbeiderblad den 5. september i år.

Vil ikke ha beskyldninger fra rådmannen

Uttalelsene fra Pedersen har falt Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) tungt for brystet.

Begge foreninger har i Halden Arbeiderblad tatt til motmæle mot det de mener er feilaktige påstander fra Pedersen.

NSF hevder i avisen at de har hatt samme syn på denne saken helt siden den startet i november 2008, og de tillitsvalgte ønsker ikke å bli beskyldt av rådmannen for å lage dårlige avtaler for medlemmene sine.

- Sterke reaksjoner

Fagforbundet og NSF mener begge å ha kommet med forslag til andre løsninger på turnusproblematikken enn de rådmannen ser for seg, men at arbeidsgiver ikke har ønsket disse løsningene.

Uttalelsene fra rådmannen i lokalavisen om at det er de tillitsvalgte som har forårsaket det ansatte mener er dårlige turnuser, var bakgrunnen for at det innkalt til medlemsmøte i Fagforbundet for de ansatte i helsesektoren i Halden kommune tirsdag.

- Det er kommet sterke reaksjoner på rådmannens uttalelser fra de ansatte. Vi oppfordrer rådmannen til å be om unnskyldning for sine uttalelser. Hvis vi ikke har en toppleder administrativt, som er i stand til å be om unnskyldning når han tar feil og tråkker over, bør han ta sin hatt og gå, sier leder i Fagforbundet i Halden kommune, Kirsti Rørmyr, til NRK.

Ingen kommentar

Rådmann Per Egil Pedersen sier i en e-post til NRK Østfold at han ikke vil kommentere uttalelsen fra møtet i Fagforbundet tirsdag kveld.

Han mener at turnusen er lovlig og at den innføres etter drøftinger med de tillitsvalgte, slik det fremkommer i artikkelen som sto i Halden Arbeiderblad den 5. september i år.

Les HAs artikkel her:
- Retter kritikken feil vei