Raser mot politet

Ordføreren i Hol er sint etter utspill fra politiet. - De feilinformerer om ulovlig snøscooterkjøring, mener han.

Ordfører i Hol Erik Kaupang
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Ordfører Erik Kaupang i Hol er rasende på politiets informasjon i dag tidlig om utstrakt grad av ulovlig snøscooterkjøring i fjellet i Øvre Buskerud. Kaupang som selv driver nyttekjøring på snøscooter i påsken, sier han nesten aldri ser ulovlig kjøring når han frakter folk og pargass til påskefjellet.

Bare en som ble tatt

Politet opplyste etter helgas kampanje om at det var mye misbruk av snøscooter. Det reagerer Kaupang kraftig på, ettersom han mener det er direkte feil.

- Jeg blir irritert. Etter det massive oppbudetet i helga, tok de en, jeg gjentar en, for ulvolig kjøring. Da kan de ikke gå ut i media og si at det er masse ulovlig snøscooterkjøring.

Transport ikke misbruk

Ordføreren påpeker at det er svært mange turister i fjellet i forbindelse med påsken, og at snøscooter brukt som transportmiddel ikke kan regnes som misbruk.

- Det er ikke nå det foregår ulovlig kjøring, det er rasekjøring som er ulovlig, mener Kaupang. 

Over 5000 hytter i områder som ligger langt fra bilvei, krever noe bruk av snøscooter, sier han.

Ikke merket noe til ulovlig bruk

Ingen av turistene Kaupgang har snakket med, skal ha latt seg forstyrre av snøscootere. 

- De er i tvert i mot fornøyd med å ha fått skispor, sier Erik Kaupgang.

Han kom selv fra Halligskarvet mandag, og mener at han verken så ulovlig kjøring eller scooterspor.

Dispensasjon

Selv har Kaupgang transportert folk i fjellet siden barnsben av, og har dispensasjon på leiekjøring.

Leiekjøring omfatter transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av ved og funksjonshemmede, samt frakt av massemedia på reportasjeoppdrag.