Raser mot lokførerne: – Opptrer som pøbelorganisasjon

I ukevis har Ulf Leirstein (Frp) sittet stille og irritert seg over lokførerstreiken. I dag klarte han ikke lenger å holde igjen.

Ulf Leirstein

SPISSFORMULERT: Ulf Leirstein (Frp) mener kravet fra lokførerne ikke har noe i en streik å gjøre.

Foto: Erlend Aas / SCANPIX

– Lokomotivførerne får komme seg tilbake på jobb og slutte å ramme tusenvis på denne måten. Opptrer som en ren pøbelorganisasjon, skriver stortingsrepresentanten på Twitter.

Meldingen kom omtrent samtidig med at lokførerstreiken ble diskutert i Stortinget, der han sitter som representant for Fremskrittspartiet.

Leirstein utdyper meldingen sin slik.

– Lokførerne bruker masse pendlere som gisler for å oppnå et krav som er urimelig. Nå må de slutte, sier han.

Langvarig streik

Lokførerne har streiket siden slutten av september, blant annet for å få avtalefestet en felles standard for utdanning av lokførere. Det er dette kravet Leirstein reagerer på.

– Streik er lov, men spørsmålet er hva man streiker for? Det er ikke lønn eller pensjon, men noe de umulig kan få gjennomslag for. Et forbund kan ikke ha vetorett til hva slags utdanning man skal ha. De får aldri innfridd det kravet, så da må de skjønne at de har overspilt, sier Leirstein.

Han innrømmer at formuleringen «pøbelorganisasjon» ble skrevet spissformulert for å få oppmerksomhet. Han har delt sine synspunkter med partikollega og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og mener det nærmer seg tid for at regjeringen må gripe inn.

– Dersom det ikke blir enighet i den tvungne meklingen i morgen, så må regjeringen komme på banen. Vi kan ikke holde på slik når det går ut over livskvaliteten til tusenvis av folk som bruker flere timer ekstra på å komme seg på jobb hver dag, sier han.

Sikker på gjennomslag

Espen Paulsen

POSITIV: Espen Paulsen i lokmannsforbundet i Østfold har fortsatt tro på gjennomslag for utdanningskravet.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Leder i lokomotivmannsforbundet i Østfold, Espen Paulsen, synes Leirstein som del av regjeringspartiet Frp bør «utdanne seg litt selv» om situasjonen for lokførerne.

Han mener sentrale politikere kunne og burde løst utfordringen med regler for utdanning av lokførere for lenge siden.

– Dette er selvsagt vår sak. Dette dreier seg om sikkerheten for passasjerene og for oss. Jeg har ikke lyst til å møte et godstog på 2000 tonn med en som har et kveldskurs, og at han ikke stopper på stoppsignal, sier Paulsen.

Han mener at så lenge ikke rikspolitikerne får på plass et regelverk, så tar hans organisasjon ansvar for å få på plass et regelverk ved å streike.

Og han har på ingen måte gitt opp å få gjennom kravet. Tvert imot er han trygg på at kravet vil få gjennomslag.

– Det er jeg sikker på. Jeg mistenker at vi på et vis får det gjennom. Vi er ikke ferdige med alle aksjonsformene. Streiken kan utvides om partene ikke blir enige på meklingen i morgen. Vi kan ta ut flere, kanskje satt enda mer fokus på hva som er problemet, sier Paulsen.