– Trenering av ishallen kostet meg jobben

Tidligere regionsjef i ISS mener Halden Arbeiderpartis trenering av ishallsaken kostet ham jobben og førte til millionsøksmål.

Thor-Ivar Engebretsen

Fra å ha vært en populær mann, som fikk 185 000 kroner i bonus fra ISS knyttet til ishallsprosjektet, har tidligere regionsjef i selskapet Thor-Ivar Engebretsen mistet jobben, og har et millionkrav fra ISS hengende over seg.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere regionsjef i ISS Østfold mener politikerløgner rundt ishallen i Halden kostet ham jobben.

– Jeg stolte på de folkevalgte. Men tida gikk og gikk, og de løftene om løsninger Halden Arbeiderpartis politikere ga meg viste seg å ikke være ment alvorlig, sier Thor-Ivar Engebretsen til nrk.no.

Til sist fikk arbeidsgiveren hans nok av utsettelsene i ishallprosjektet, og Engebretsen ble holdt ansvarlig for forsinkelser og utlegg bedriften mente å ha hatt.

– Den direkte konsekvensen av at Halden kommune ikke holdt ord var at jeg måtte gå fra jobben min som jeg hadde hatt i 15 år.

– Jeg ble også stilt personlig ansvarlig av ISS for et millionbeløp knyttet til ishallsaken, sier en dyster Engebretsen, som forteller at saken har gått hardt inn på ham og familien.

Les også:

Halden ishall

I et internt evalueringsdokument fra ISS heter det om forsinkelsene rundt kommunale vedtak knyttet til Halden ishall: 'Det virker som det pågår et bevisst politisk spill for å velte ishallprosjektet med de økonomiske tap som følger av dette både for HIE og for entreprenørene'.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ap skulle vært gransket

Den tidligere regionsjefen mener Halden-ordfører Per-Kristian Dahls beskrivelse av forholdene i ishallen i Halden er sjokkerende.

Dahl sa, etter at ishallen ble stengt høsten 2009 og Comet gikk konkurs, at det var tragisk og en tilnærmet skandale hvordan forholdene var på ishallen.

Dahl beskrev i media høsten 2009 situasjonen i ishallen som dramatisk.

"Hvordan kan man bygge et bygg på tvers av de tegninger man har søkt på? Og hvordan kan man unngå å brannsikre? Dette er meget oppsiktsvekkende. Her må noen stå for det som har blitt gjort", sa Dahl til NRK i september 2009.

– Dahl fikk all informasjon om ishallen. Han og toppolitikerne i Ap, SV og Kristelig Folkeparti ble fortløpende varslet om forholdene, hva som skulle til og hvorfor ting var som de var. Når Dahl så også kommer trekkende med at saken skal granskes mener jeg det er en skandale.

– Per-Kristian Dahl og Halden Arbeiderparti burde vært gransket. De har kjent til innholdet i denne saken hele tiden. De har visst alt, sier Engebretsen.

Halden-ordføreren sier i en epost til NRK at han har gitt sine kommentarer i saken, og Dahl ser ingen nye momenter ut ifra det som alt er fremført.

Ishallprosjektet stoppet opp

Engebretsen, som ledet byggearbeidene i ishallen for ISS fra 2007, satt også i ishallstyret som representant for ishockeyklubben Comet.

– På dette tidspunktet var dobbeltrollen helt uproblematisk. Alle parter var kjent med det, og så på det som en fordel, hevder Engebretsen.

Grunnen til at dobbeltrollen ble betraktet som et pluss var at man skulle bygge billigst mulig.

– For å bygge så rimelig som mulig må en ha hjertet i klubben og byen, sier han og estimerer sin egen innsats til hundrevis av dugnadstimer.

I mars 2009 stoppet ISS byggearbeidene i ishallen, fordi regninger ikke ble betalt.

– Derfra og ut begynte forholdene å tilspisse seg, sier Engebretsen.

epost fra ordfører i Halden kommune

Mail på mail med informasjon, bønn om møter og statusbeskrivelser ble sendt til toppolitikerne i Ap, SV og Krf. fra Engebretsen. - Det virket ikke som om Halden kommune var interessert i å finne en løsning, sier han.(Kommuneansatts navn sladdet)

"Et bevisst politisk spill"

Engebretsen forteller at han i denne perioden jobbet tett sammen med sjefene i ISS for å finne en løsning i forhold til Halden kommune.

- Vi forsøkte å finne gode løsninger, men det virket ikke som om Halden kommune var interessert, sier han.

ISS gjorde på sentralt hold sine vurderinger av utviklingen i forhold til Halden kommune. I dokumenter NRK har sett heter det blant annet fra en intern vurdering datert i mai 2009:

"Kommunen har ikke oppfylt sin forpliktelse til å finansiere bygget og har heller ikke overskjøtet eiendommen slik at Halden Ishall Eiendom AS alternativt kan søke endelig finansiering av byggekostnadene eksternt."

Det heter videre:

"Kommunen har ikke engang fulgt opp kommunestyrevedtaket om å utvide garantirammen til kr. 23 mill. eks. mva. med den følge at Handelsbanken har sagt opp låneavtalen.

Det virker som det pågår et bevisst politisk spill for å velte ishallprosjektet med de økonomiske tap som følger av dette både for HIE og for entreprenørene."

Thor-Ivar Engebretsen

- Det er grusomt urettferdig. Denne saken har gått hardt inn på familien og meg, sier Engebretsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mistet tålmodigheten

NRK har tilgang til en omfattende korrespondanse rettet mot Halden-ordfører Per-Kristian Dahl, Arbeiderpartiets gruppeleder Svein Olaussen, SVs Mons Hvattum og Kristelig Folkepartis Morten Christoffersen.

I epost etter epost beskriver Thor-Ivar Engebretsen forholdene for mottakerne av epostene.

Den politiske toppledelsen i Halden kommune blir informert om at økt byggegaranti, som enstemmig ble vedtatt i kommunestyret i desember 2008 og overdragelse av skjøtet til hallen, er nødvendig for å få sikkerhet for byggelån i banken.

Det gis også informasjon om hva som mangler av ferdigstillelse, og at arbeidene er stoppet som følge av manglende betaling.

– Jeg ga blant annet utfyllende informasjon om at HIE ikke hadde midler til å betale byggelånet. Jeg informerte også om de problemer Gimle skole ville få, dersom hallen ble stengt og garderobeanlegget ikke kunne brukes av skolen, sier Engebretsen.

Men intet skjedde, og heller ikke telefoniske henvendelser resulterte i konkret handling fra posisjonspolitikerne i Ap, SV og Krf.

– Til sist mistet ISS tålmodigheten med meg. Jeg ble bedt om å si opp, sier han.

Video Krangler om ishall