Raser mot forskjellsbehandling under eksamen

Både Wikipedia og Store Norske Leksikon kunne brukes som kilder under årets eksamen på videregående skoler. Men det var det ikke mange som visste om.

Tentamen på Bodin videregående skole

Flere rektorer mener informasjonen om de nye eksamensreglene om digitale oppslagsverk ikke har blitt tydelig nok formidlet til skolene.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Både notater, oppslagsverk og bærbar pc er tillatt som hjelpemidler under skriftlig eksamen på de videregående skolene.

I år åpnet Utdanningsdirektoratet også for at skoler kunne la elevene benytte Wikipedia og Store Norske Leksikon som kilder. Men det var det mange som ikke visste.

En ringerunde NRK har gjort, viser at fylkene hadde ulik praksis på skriftlig eksamen i år.

Kristoffer Hansen, byline

Kristoffer Hansen mener det blir forskjellsbehandling når elevene nå skal konkurrere om plasser på høyere utdanning.

– Disse elevene skal konkurrere om de samme plassene på høyere utdanning, og det at de ikke har samme utgangspunkt er et problem, sier påtroppende leder i sentralstyret i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen.

Sendte informasjon tidlig

– Vi sendte informasjon til alle fylker tidlig på nyåret, og det ligger ute på nettsidene våre. Det er opp til hver enkelt skole om de vil benytte seg av dette, sier Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Sissel Skillingshaug

Sissel Skillingshaug i Utdanningsdirektoratet sier det er opp til hver enkelt skole hva de vil bruke.

Foto: Jannecke Sanne Normann / Utdanningsdirektoratet

Samtidig avviser hun at elever som ikke fikk bruke nettbaserte hjelpemidler har et dårligere utgangspunkt under eksamen.

– Eksamensoppgaver i dag etterspør ikke at du skal gjengi fakta eller reprodusere kunnskap isolert sett, det handler om å vise hvordan du anvender det du kan. Så det å bruke hjelpemidler vil kun være en liten del av det, sier Skillinghaug.

Det er Elevorganisasjonen uenig i.

– Det sier seg selv at dersom du har tilgang på internett, så er det mye enklere og tidsbesparende å finne gode kilder til eksamensoppgaven din, sier Hansen.

Informasjonen kom ikke tydelig frem

Ved Oslo katedralskole fikk noen av elevene høre fra venner og kjente at de kunne benytte seg av internett under eksamen.

Rektor Eva Blomfeldt sier informasjonen om de nye reglene ikke har blitt tydelig nok formidlet til skolene. Hun sier hun vet om flere rektorer på skoler i Oslo som mener det samme.

– Dette burde nok vi som rektorer ha fått med oss. Men jeg mener at den har blitt for dårlig formidlet, sier Blomfeldt til NRK.

Ulik praksis i hele landet

Hordaland fylkeskommune valgte ikke å la elevene bruke hjelpemidler fra internett. De vil vente med dette til neste år, når de vet at de har de rette systemene på plass.

I Rogaland og Møre og Romsdal fikk skolene bruke nettbaserte løsninger.

– De tjenestene som ble godkjent ble lagt ut tilgjengelig for alle skoler. Vi har ikke fått beskjed om at noen skoler ikke har benyttet seg av dette, sier seksjonssjef i opplæringsavdelingen hos Rogaland fylkeskommune, Randi Hummervoll.