Raser mot fellingsnekt på ulv i Østfold

Jeger og Frp-politiker Håvard Jensen i Hobøl reagerer sterkt på regjeringens nei til felling av ulv i Østfold. Nå vil han ha Frp ut av regjering.

Håvard Jensen

Frp-politiker og jeger Håvard Jensen mener regjeringens vedtak om å verne Hobølflokken er uholdbart, og at det burde vært skutt ulv i det tett befolkede området.

Foto: Lotte Olsen / NRK

I formiddag sa regjeringen nei til lisensjakt på ulv i Hobølreviret i Østfold og på flokken ved Mangen på grensa mellom Akershus og Hedmark. Det gis bare fellingstillatelse av tre dyr i Trysilflokken.

Det er forskjell på utfordringene med ulv i de tre revirene, sa Miljøminister Ola Elvestuen på en pressekonferanse i formiddag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Det er Naturmangfoldsloven og stortingsvedtak om rovvilt, kombinert med Bern-konvensjonens vern av vil som er styrende for vedtaket om å ta ut tre ulv i ett område, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Konfliktnivået har vart lenger i Trysil, og det har vært høyere der enn i de to andre, sier han.

Totalt ville rovviltnemndene ta ut 17 dyr, mens dette vedtaket bare inkluderer tre ulv.

Frps varaordfører i Hobøl, Håvard Jensen, mener dette ikke holder mål.

– Jeg er utrolig skuffet på at de ikke vil ta ut en ulveflokk som holder til i et tett befolket område. Ulven beveger seg raskt her og går inn på gårder og tar sau.

Han mener at halvparten av hans sambygdinger lever greit med ulv, mens den andre halvparten gjør det ikke.

– Jegere og bønder synes ikke det er greit. Jeg er ikke ulvemotstander, men vil ha en fornuftig forvaltning, men ikke ulv her i tettbygde strøk.

Får begeret til å renne over

Miljøminister Ola Elvestuen sier vedtaket er i tråd med både stortingsvedtak om ulvebestand, Naturmangfoldsloven og begrensningene på jakt som ligger i Bernkonvensjonen, som verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder.

– Bestanden ligger litt over på ulv og jerv, og noe under på gaupe og bjørn. Men vi skal ha høy juridisk terskel for å ta ut ulv i ulvesonen, sier Elvestuen.

I Trysil føler ordfører Erik Sletten solidaritet med sine kolleger i Østfold.

– Uttaket er veldig lite og langt fra det rovviltnemnd og kommunen anbefalte. Vi er langt over bestandsmålet. Dette er ingen seier for oss, og regjeringen burde hatt et bredere perspektiv.

Sau angrepet av ulv i Våler

Sau etter ulveangrep i Våler i Østfold. Men nå vernes Hobøl-flokken av Miljøminister Ola Elvestuen.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Sletten mener den varslede jakten på tre dyr i Slettåsreviret ikke bringer bestanden ned på det nivået Stortinget har satt, og at det er negativt at de andre ulveområdene får nei.

For Håvard Jensen i Hobøl blir ulvevedtaket det som får han til å tenke at nok er nok.

– Dette er det som får det til å renne over når det gjelder Frps regjeringsdeltakelse. Jeg mener vi bør vurdere om dette prosjektet er noe for oss, og har sagt det til Siv Jensen, sier han.

Lav terskel i konfliktområder

Miljøminister Ola Elvestuen slo på pressekonferansen fast at vi skal ha levedyktige ulvestammer, men ta ut farlige dyr for beitedyr.

– Det skal være lav terskel for uttak i beiteområder, og høy terskel der det er lite beitedyr. Jeg vet at det er et høyt konfliktnivå i denne saken, og har møtt mange ordførere.

Likevel mener han det ikke er riktig å ta ut ulv i Hobøl-reviret, i et område der det gjennom åra er tapt en god del sau til ulv.

Senterpartiets stortingsmann Ole André Myhrvold fra Indre Østfold mener ulvebestanden nå vil øke kraftig, og at vedtaket om å spare to revir er i strid med Stortingets rovdyrforlik.

Ordfører Ole André Myhrvold, Trøgstad (Sp)

- Vedtaket i dag gjør Østfold til et ulvereservat, mener stortingsmann for senterpartiet fra Indre Østfold, Ole André Myhrvold.

Foto: Petter Larsson / NRK

–Elvestuen innfører med dette en turnusordning for folk som finner husdyrene sine revet i filler og næringsgrunnlaget ødelagt. Det er en voldsom arroganse overfor folk som bor i og rundt Hobøl-reviret, sier Myhrvold.

I bilen til Håvard Jensen sitter jakthunden med piggvest som vern mot ulv.

– Dette er på vei til å bli en nasjonalpark for rovdyr. Ulven er et farlig dyr hvis det blir provosert, slår han fast.