Ras kan skyldes ulovlig jordtømming

Ulovlig dumping av jordmasser kan ha vært årsaken til kvikkleireraset i Sørum som tok livet av tre litauiske skogarbeidere i november 2016, skriver Kapital. Store jordmasser ble tømt i området der raset gikk, noe av utenfor området der grunneieren og Norsk Gjenvinning hadde tillatelse til dette.