Rammer 80 prosent av all togtrafikk

Feilen som har stengt Skøyen stasjon for trafikk påvirker 80 prosent av all togtrafikk i Norge, sier NSB til Aftenposten. Feilen oppstod litt før klokken åtte. Reparatører jobber med å rette opp feilen, som forsinker tog over hele Østlandet.