– Kunnskapen om radon er for dårlig

– Hvis det er så farlig, burde vi fått informasjon mye tidligere, sier Hurum-mann som hadde høy radonkonsentrasjon i huset sitt. Årlig dør 300 mennesker som følge av radon i Norge. Kunnskapen om radon er for dårlig i norske kommuner, hevder radonekspert.

Brett med sporfilmer

Radon måles best med sporfilm. Den luktfrie og usynlige gassen fester seg til den lille glassbrikken.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Der ser du fadderne, dem har du ikke sett på lenge.

Hjemme i sofaen i Hurum sitter Bjørn Egil Jacobsen sammen med familien og ser på bilder fra den gang sønnen var nyfødt.

Like etter at Kasper kom til verden, ble de helt tilfeldig klar over at de kunne ha radon i huset.

I nærheten drev en geolog med noen målinger på fjellet. De kom i prat med mannen, og han spurte om de visste at det var høye radonforekomster i området.

– Også spør han om vi har borevann. Ja, vi har borevann. Og da sier han at vi bør ta en måling av vannet, for når du dusjer frigjøres radongassen. Da var uroen der, og jeg begynte å søke informasjon, sier Bjørn Egil Jacobsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Familien Jacobsen i Hurum

Bjørn Egil Jacobsen, Kasper Jacobsen og Siv Haukland ser på bilder fra den gang Kasper var nyfødt.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det viste seg at radonnivået i vannet var høyt. På badet, der stellebordet til sønnen sto, målte de 700 becquerel per kubikkmeter luft. Det er sju ganger mer en dagens grenseverdier tillater, før du bør gjøre noe for å redusere nivået.

Jacobsen etterlyste informasjon fra kommunen, for å finne ut hvordan han skulle forholde seg til den høye radonkonsentrasjonen, men det var liten hjelp å få.

– Mitt inntrykk er at dette er et ikke-problem, og at det er fordekt på en måte. Den informasjonen jeg mener er nødvendig, sitter vi ikke inne med som innbyggere i Hurum kommune, sier Jacobsen.

Mye radon i Hurum

Det er mye radon i Hurum, noe som skyldes store forekomster av rød granitt. Fjellsorten er den av granittbergartene med høyest radonfare. Andre granittarter avgir også radon, mens alunskifer er den farligste fjellsorten.

Radon trenger opp fra berggrunnen og siver inn i huset. I enkelte boliger kan konsentrasjonen være høy.

Men det er ikke bare berggrunnen der du bor som kan gi radon i huset. For tilkjørte masser med farlige bergarter, kan også gi høye radonverdier i boligen din. De lokale forskjellene kan derfor være veldig store.

300 mennesker dør årlig

De offisielle tallene fra Statens strålevern sier at rundt 300 mennesker dør av radon i Norge hvert år.

Den luktfrie og usynlige gassen kan på sikt gi lungekreft, selv om det er vanskelig å peke på radon som den eneste årsaken. Kombinert med røyking, er eksponering for radon enda farligere. Men nest etter røyking, er radon den viktigste årsaken til at mennesker får lungekreft.

Ifølge Statens strålevern er dødstallene basert på store internasjonale studier.

– Hvis det er så farlig, så burde vi fått denne informasjonen tidligere. Da kunne vi unngått mye frustrasjon og usikkerhet. Vi er småredde, sier Bjørn Egil Jacobsen.

Privatboliger er ikke kommunens ansvar

Ivar Hovden

Ivar Hovden er kommunelege i Hurum.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

I Hurum er det kommunelege Ivar Hovden som har det øverste ansvaret for å håndtere radonproblematikken i kommunen. Han mener de har gode rutiner for å sjekke skoler og barnehager, men privatboliger er ikke kommunens ansvar.

– Vi anbefaler private å sjekke radonnivået når de søker om byggetillatelse, men vi har ikke gått ut med en generell anbefaling om å sjekke eksisterende hus, sier kommunelege Ivar Hovden.

– Men mange hus har sannsynligvis et radonproblem, uten at de som bor der er klar over det. Burde dere ikke gå ut med mer informasjon til de som bor i Hurum?

– Jo, det kan godt tenkes, sier Hovden.

Lite kunnskap om radon

– Dette er en sporfilmboks. Den skal henge oppe i to måneder, for å få en god måling av radonnivået, sier Jonn Bakke.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Marius Jacobsen og Jonn Bakke

Marius Jacobsen (t.v.) skal sjekke konsentrasjonen av radon i morens hus. Det er Jonn Bakke som står for målingen.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Bakkes firma gjør målinger og utfører tiltak som skal redusere nivået i gamle og nye bygg. I dag er han på hjemmebesøk hos Marius Jacobsen i Drammen. Marius bygger nytt hus, men fram til huset er ferdig, bor han i kjellerleiligheten til moren sin, i nabohuset.

Før han startet å bygge, sjekket han radonnivået i bakken der det nye huset skal ligge. På deler av tomta ble det målt høye verdier, 67 000 becquerel per kubikkmeter luft. Marius har gjort de tiltakene som er nødvendige for å få radonnivået under anbefalte grenseverdier.

Nå ligger det radonsperre under huset til Marius, samtidig som han har et system som skal utjevne trykkforskjellen ute og inne, slik at radongassen ikke siver inn i huset. Kort fortalt er det snakk om et avtrekkssystem, som også kan installeres i eldre hus. Men hvis Marius selv ikke hadde lett etter informasjon, hadde han bare lagt en helt vanlig fuktsperre under huset.

– Jeg synes det er for dårlig at det ikke ligger mer informasjon tilgjengelig, sier Marius Jacobsen.

Med de høye radonforekomstene han målte, har familien bestemt seg for å sjekke nivået også i morens hus. Det er derfor Jonn Bakke er på besøk i dag. Bakke hevder informasjonen fra kommunene er for dårlig, og at de har lite kunnskap om radon.

– Svært mange kommuner kan tilnærmet ingenting. Det er naturlig å henvende seg til hjemkommunen sin for å få informasjon om radon. Men mange jeg er i kontakt med, er skuffet over manglende kunnskaper hos ansvarlige i kommunen, sier Jonn Bakke.

Ny forskrift

Ingvild Finne

Seniorrådgiver i Statens strålevern, Ingvild Finne.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Statens strålevern har ansvaret for å overvåke regelverket rundt stråling fra radon. Mye tyder på at mange kommuner tar for lett på problemet.

– Det kan tyde på at det er noe dårlig kunnskap der ute, og at vi må ut med mer informasjon, sier Finne.

En ny forskrift skal øke bevisstheten i kommunene. Forskriften tallfester hvilke nivåer som er tillatt i skoler, barnehager og andre offentlige bygg. Nivået skal ikke overstige 200 becquerel for hver kubikkmeter luft, og er det over 100 becquerel, skal det settes i gang tiltak for å redusere nivået.

– Forskriften vil øke oppmerksomheten, og det merker vi allerede. Vi har flere henvendelser enn tidligere. Men vi er også ute og holder foredrag i fylke etter fylke, der kommunene er invitert til å høre på, sier Finne.

Har fått ned radonnivået

Bjørn Egil Jacobsen

– Vi burde fått informasjon mye tidligere, sier Bjørn Egil Jacobsen.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Bjørn Egil Jacobsen i Hurum er i hvert fall glad for at familien undersøkte hvilke farer radon kan medføre. Med enkle tiltak har de fått nivået under de anbefalte verdiene fra Statens strålevern.

– I dag har vi et nullnivå i huset og er veldig fornøyd med det, sier Jacobsen.

– Men tankene ligger der for hvilke langtidsvirkninger det kan ha?

– Ja, de gjør jo det. Vi blir ikke kvitt dem, avslutter Jacobsen.