Rådmannens ansettelseforhold til kommunestyret

Flertallet vil fjerne rådmannen. 1. mars kommer saken om rådmannens ansettelsforhold opp i kommunestyret.

Halden kommune

AVGJØRELSE KAN KOMME 1. MARS. Rådmann Per Egil Pedersen (t.v.) kan være ferdig i Halden kommune etter neste kommunestyre. Thor Edquist (stående t.v.) og det politiske flertallet, står samlet om at rådmannen bør fjernes. Tidligere ordfører Per-Kristian Dahl (stående t.h.) ville vedta tillit til rådmannen, da saken var oppe i ekstraordinært møte.

Foto: Faceboook: Glad i Halden

- Ansettelseforholdet til rådmannen i Halden kommune skal opp i Halden kommunestyres møte 1. mars, det bekrefter ordfører Thor Edquist (H) overfor NRK.no.

Et flertall av politikerne i kommunestyret stiller seg bak kravet om at rådmannen skal fjernes.

Edquist vil ikke kommentere saken ytterligere, men bekrefter at saken skal behandles bak lukkede dører.

Les også:

Halden kommune

BUNNSKRAPT KASSE. Stort underskudd, tomt for fonds og 1,9 milliarder i gjeld.

Foto: Rainer Prang / NRK

Misnøye med underskudd

Etter det NRK erfarer er det misnøye med kommunens underskudd og styring av administrasjonen, som førte til at rådmannen fikk varsel om at arbeidsforholdet hans skal diskuteres den 30. januar i år.

Kommunen har et underskudd på 130 millioner kroner for 2011.

Thor Edquist skriver i et leserbrev i Halden Arbeiderblad den 21. februar i år, at den økonomiske situasjonen for Halden er mye verre enn de 130 millionene i minus fra 2011.

Halden-ordføreren forteller at, da forrige valgperiode startet i 2007, var det rundt 45 millioner i frie disposisjonsfond. Disse pengene er brukt opp.

I tillegg er 77 millioner inntektsført som premieavvik for pensjonen.

Kommunen har mottatt momskompensasjon fra Staten i forbindelse med investering i størrelsesorden 150 millioner kroner. Pengene er ikke benyttet til å nedbetale gjeld, men er brukt på drift av kommunen.

"Tilsammen er det brukt 402 millioner til drift, som ikke er ordinære driftsmidler. Gjelden har fra 2007 til 2011 økt fra 650 millioner kroner til 1,9 milliarder kroner", skriver Edquist.

Les også:

Per Egil Pedersen

ØNSKER Å FORTSETTE. Per Egil Pedersen ble ansatt som rådmann i Halden kommune i desember 2004.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

- Vil helst fortsette

Rådmannens ansettelsesforhold er satt opp som siste sak på kommunestyremøtets dagsorden.

Saken fremmes uten innstilling, og går bak lukket dør, slik kommuneloven krever i personalsaker.

Til sakspapirene, som ligger ute på kommunens hjemmesider, ligger rådmannens ansettelsesavtale. Ifølge avtalen er han sikret ni måneders etterlønn.

- Jeg vil fortsette i arbeidslivet og aller helst som rådmann i Halden, sier Per Egil Pedersen til Kommunal Rapport.

Han ble ansatt som rådmann i Halden kommune i desember 2004, etter at forrige rådmann Bjørg Totland gikk på dagen i protest mot det politiske miljøet i Halden, og det hun beskrev som "bakromspolitikk".

Pedersen var da 51 år gammel, og kom fra en annen administrativ stilling i Halden kommune, der han ble ansatt året i forveien.

Thor Edquist (H)

TRIST ØKONOMISK SITUASJON. - For å si det rett ut; det er ikke en krone noe sted, bare gjeld, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Finnes ikke en krone

- For å si det rett ut; det er ikke en krone noe sted, bare gjeld, skriver Thor Edquist i sin orientering til innbyggerne i Halden via Halden Arbeiderblads spalter.

Nå må kommunen ta opp kassakreditt, for å kunne betjene løpende fordringer.

- Men vi må også bruke kassakreditten på å betale tilbake prosjektlån på 45 millioner kroner, forteller Edquist.

Prosjektlån er brukt som kassakreditt, og når prosjektene ikke kommer til å bli startet, må de betales tilbake.

- Når man er blakk og ikke har penger til husleie og mat, da bygger man ikke på huset, avslutter Edquist.