Hopp til innhold

Rådmann sier nei til hytte

Rådmannen i Halden, Per Egil Pedersen, anbefaler politikerne fortsatt å si nei til paret som ikke får bygge på hyttetomta si ved Femsjøen.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Lars-Øivind Johannessen på tomta han og samboeren kjøpte, men ikke får bygge på. Det var kommunen som pekte ut hvor tomta skulle ligge.

Foto: NRK / NRK

To hyttetomter ved Femsjøen ble godkjent av Halden kommune i 2007- begge lå i hundremeterssonen fra Haldenvassdraget.

En av dem søkte og fikk bygge, men da den andre leverte sin byggesøknad tre måneder sener, fikk han nei.

I sin innstilling til politikerne anbefaler rådmannen at politikerne fortsatt sier nei til byggesøknaden, og at saken kan løses ved at tomteeierne finner en annen eiendom der det er tillatt å bygge.

Rådmannen sier ikke noe om hvordan kommunen skal løse den økonomiske siden. Paret har kjøpt tomta for 330 000 kroner fra en privat grunneier.

Per Egil Pedersen

Rådmann i Halden, Per Egil Pedersen, nekter et samboerpar å bygge på tomta hans egen saksbehandler plasserte i terrenget.

Foto: Kjetil A. Berg

Vernet vassdrag

Rådmann Per Egil Pedersen viser til nasjonale retningslinjer for vernede vassdrag fra 1994 - og sier det var feil å gi byggetillatelse til den første hytta.

Tomteeieren klaget på forskjellsbehandlingen som gjør at han nå sitter med en ubrukelig hyttetomt.

Rådmannen innrømmer at det er ulik behandling av de to tomteeieren, men sier til dette at feilen ble oppdaget under byggesaksbehandlingen av hytte nummer to.

- Ikke usaklig

Rådmann Pedersenskriver i sin innstilling til planutvalget i Halden at forskjellsbehandlingen er begrunnet, og derfor ikke usaklig.

Dermed ser han heller ikke grunn til å endre vedtaket om byggenekt.

På tirsdag skal politikerne i Planutvalget i Halden avgjøre om de følger rådmannen, eller går inn for å la tomteeieren bygge hytta si. Sier de nei, går saken videre til Fylkesmannen som klagesak.

Tomtesaken ved Femsjøen skal også granskes av Østfold kommunerevisjon.

Grunnen er påstander om at et kommunestyremedlem i Halden med tilknytning til en eldre hytte på stedet, har påvirket saksbehandlingen.