Rådmann innrømmer feilinformasjon

– Svært alvorlig, sier rådmann Ole Petter Finess om Østfold Kommunerevisjons rapport om moms-bråket. Ordfører Jon-Ivar Nygård er enig, men sier det er for tidlig å si hva som bør skje videre.

Ole Petter Finess

Rådmann Ole Petter Finess innrømmer at kommunen ga feil informasjon. Men årsaken er dårlige rutiner, ikke et ønske om å tåkelegge, mener han.

Foto: Anne Ognedal / NRK

I et revisjonsnotat delt på kommunens nettside i dag innrømmer rådmann Finess at det ble gitt feil og vag informasjon til både Skatt Øst og kommunerevisjonen, da kommunens praksis for tilbakebetaling av moms knyttet til flere utbyggingsprosjekter ble gjennomgått av Østfold Kommunerevisjon (ØKR).

Dette er sterkt beklagelig, og rådmannen er enig i at tilbakemeldingen kan fremstå som et forsøk på å glatte over en uheldig og mangelfull praksis.

Rådmannn Ole Petter Finess, Fredrikstad

Men dette skyldes ikke et forsøk på å tåkelegge saken og å skyve varsleres handlinger under bordet, bedyrer Finess. I stedet er dette en konsekvens av en altfor treg journal- og arkivføring i Teknisk Drift, i tillegg til manglende oppfølging fra ledelseshold.

Alvorlig, sier ordføreren

– Dette er etter min vurdering alvorlig, sier Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård.

Nå avventer han Kontrollutvalgets behandling av rapporten, som i sin tur blir gjenstand for en behandling i bystyret.

Jon-Ivar Nygård

AVVENTER: Ordfører Jon-Ivar Nygård mener det blir feil av ham som ordfører å forhåndsprosedere i saken.

Foto: Camilla Næss / NRK

– I likhet med de fleste andre forventer jeg at man i den type prosesser oppgir så riktig og faktisk informasjon som overhodet mulig. Det ser ut som om det ikke har funnet sted her, fortsetter ordføreren.

Nygård vil ikke ha noen mening om hva som bør skje videre i saken.

– Jeg har ingen kommentarer til saken utover det som står i rapporten [fra ØKR]. Kontrollutvalget får være de som mener noe om dette i første omgang, sier ordføreren.

Varslet om avvikende praksis

Det hele startet i 2012 da to ansatte varslet om det de anså som en sterkt avvikende praksis fra den såkalte Anleggsbidragsmodellen, som skulle følges i byggesaker.

Dette førte etter hvert til den såkalte «Varslersaken», som nådde høydepunktet i sommer da Skatt Øst presenterte kommunene med et momskrav på hele 17,5 millioner kroner.

Les mer:

Skatt Øst hadde funnet ut at kommunen hadde krevd tilbakebetalt moms ute å ha oppfylt nødvendige kriterier for å få momsen betalt tilbake. Blant annet var avtaler for infrastruktur knyttet til nye boligprosjekter, som bygging av anlegg for vann, kloakk og veier – gjort etter at boligprosjektene var startet.

Ifølge Skatt Øst hadde kommunen opptrådt grovt uaktsomt.

Nå er det opp til bystyrets medlemmer å avgjøre om de har god nok tillit til rådmann Ole Petter Finess.

Men når tilliten ikke lenger er til stede, er det også rådmannens ansvar å gjøre det som må til for å rydde opp.

Rådmann Ole Petter Finess, Fredrikstad

Får konsekvenser

Tre ansatte i Teknisk Drift blir nå fokus for det som i notatet kalles «arbeidsrettslige tilnærminger». Hvem de er, hva de kan ha gjort og hvilke konsekvenser det kan få for dem, ønsker ikke kommunen å kommentere nærmere.

– Vi kommenterer selvfølgelig ikke personalsaker, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.