Hopp til innhold

Radioaktivt utslipp ved IFE i Halden

Reaktorhallen i Halden er forurenset med radioaktiv gass, men hallen er hermetisk lukket, opplyser Institutt for Energiteknikk (IFE).

Haldenreaktor interiør

Det var et utslipp i reaktorhallen i Halden i går. (Arkivbilde)

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– I går skulle vi ta dette brenselet inn i en beholder og tettsveise den. I forbindelse med den sveiseoperasjonen kom det radioaktivt jod ut i reaktorhallen, forteller forskningssjef Atle Valseth ved IFE i Halden.

Et testbrensel med skade på ble tatt ut av reaktoren i forrige uke og satt inn i en skjermingsbeholder i rektorhallen.

Atle Valseth

Forskningsdirektør Atle Valseth.

Foto: Remi Drageset / NRK

– De som gjorde denne arbeidsoperasjonen er kontrollert. Den stråledosen de har mottatt er lav, ned mot det ubetydelige i strålevernsmessig sammenheng.

Det har sluppet ut radiaktiv jod i omgivelsene rundt reaktorhallen, men selve hallen er nå hermetisk lukket, sier IFE.

– Radioaktiviteten har kommet ut i skjermingsbeholderen som er inne i reaktorhallen, og den er nå forurenset innvendig av radiaktiv jod, sier Valseth.

– Derfor er det fortsatt radioaktivitet i rektorhallen, så den er fortsatt avstengt.

– Vi kan gå inn der med beskyttelsesutstyr, men situasjonen overvåkes utenfra. Så det har vi ikke behov for.

Varslet først i dag

Statens strålevern ble varslet om hendelsen av IFE i formiddag. De hadde ikke fått beskjed om at utslippet var stanset, da NRK var i kontakt med dem i formiddag. Dette blir det nå en tilsynssak av.

– Vi vil selvsagt være helt åpne og svare på alle spørsmål Statens Strålevern har om hendelsesforløpet fra dette skjedde og fram til vi varslet strålevernet sier Valseth.

Nils Bøhmer

Nestleder Nils Bøhmer i Bellona sier Haldenreaktoren aldri må slås på igjen. Natur og Ungdom støtter en avvikling av reaktorprosjektet i Halden.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vårt fokus nå er at IFE får stoppet utslippet, sier avdelingsdirektør Per Strand ved Strålevernet.

Bellona: Reaktoren må aldri startes igjen

Miljøstiftelsen Bellona har lenge ment at Haldenreaktoren har gått ut på dato, og kravene om at den ikke slås på igjen etter den nåværende vedlikeholdsperioden har ikke blitt mindre i dag.

– Reaktoren ble startet i 1957, og sikkerheten på 50-tallet er ikke sden samme som den er nå. Jeg forventer at denne reaktoren aldri kommer opp å stå igjen, sier Bøhmer.

Men først må Statens Strålevern forvisse seg om at det ikke er noen fare for befolkningen i nærheten av reaktoren, mener Bellona.

IFE oppgir at utslippene i Halden er snakk om små mengder, omlag fem prosent av mengden de har lov til å slippe ut i løpet av et år.

– Men her har utslippene skjedd over kort tid, så det vil ha større virkning enn dersom utslippene hadde vært spredt over et større tidsrom, sier Bøhmer.

– Det viktige er at folk følger med på hva Statens Strålevern har å si, de er myndigheten som eventuelt kan iverksette tiltak her. Men det er også viktig at Statens Strålevern er på plass og følger situasjonen nøye.

Har systemer som begrenser utslipp

– Det er ikke forbundet med helsefare, utslippet ligger innenfor den godkjenningen vi er gitt av Statens strålevern for utslipp av denne isotopen, sier Valseth.

Reaktoren var avstengt for planlagt vedlikehold og den skal være avstengt ut året.

– Vi har situasjonen under kontroll. Reaktorhallen er avstengt. Vi vurderer situasjonen og vi etter hvert, når vi har fått gjort alle de analysene og kontrollene og de risikovurderingene vi trenger, vil personell kunne gå inn i reaktorhallen igjen, sier Valseth.