Radioaktivt gruveavfall kan bli deponert i Fredrikstad

Lavradioaktive masser fra nedlagte Søve Gruve i Telemark kan bli deponert ved Borge pukkverk i Fredrikstad.

Borge pukkverk, massedeponi, Fredrikstad, deponi

Der hvor Borge pukkverk har tatt ut stein kan det bli deponi for gruveavfall fra Søve i Telemark.

Foto: Ole & Peder Ødegaard A/S

I flere år har det vært jobbet både fra lokalsamfunnet i Nome i Telemark og nasjonale myndigheter for å få fjernet det radioaktive avfallet etter gruvedriften som ble lagt ned i 1963.

Penger har vært satt av i statsbudsjettet i flere år, men det har vært store problemer med å finnet et egnet deponi.

Nå kan Fredrikstad kan bli løsningen for å bli kvitt jordmassene innblandet med eldre gruveavfall.

– De vil ha en viss strålingsrisiko og det ivaretar deponiet ved å tildekke massene slik at man reduserer strålingsfaren til å tilsvare bakgrunnsstrålingen i området, sier miljøsjef Randi Warland Kortegaard i Norsk Gjenvinning M3 AS.

Miljøsjef Randi Warland Kortegaard i Norsk Gjenvinning M3 AS. i Borge pukkverk - Fredrikstad
Foto: Anne Ognedal / NRK

Sammen med Fredrikstad-firmaet Ole & Peder Ødegaard AS har de søkt Statens strålevern om tillatelse til å ta imot inntil 14 000 tonn gruveavfall.ved Borge pukkverk.

– Det er et deponi vi har gode erfaringer med, sier Warland Kortegaard og framhever blant annet at det ligger i fjell og er tett.

Granitt under, skog på toppen

Deponiet ligger der Borge pukkverk i Fredrikstad tidligere har tatt ut stein.

Fjellgrunnen i deponiet er i granitt.

– I bunnen og på sidene i deponiet dekker vi med bentonitt-duk. Det er en spesialduk. Dersom det går hull på den, tetter den seg selv. Over den legger vi en helsveiset plastmembran, så et lag med masser før vi planter skog på toppen forklarer Jon L. Andresen i firmaet Ole & Peder Ødegaard AS.

Borge pukkverk,først legges en bentonittduk,deretter plastmembran og så kan masser fylles i.

Deponiet tettes,først med den lyse bentonitt-duken,deretter plastmembran og så kan masser fylles oppå.

Foto: Anne Ognedal / nrk

– Det er ingen grunn til å være bekymret for at dette skal medføre noen negative helse eller miljøeffekter for lokalbefolkningen, sier Warland Kortegaard i Norsk Gjenvinning M3.

I pukkverket tar de i dag imot liknende masser.

Radioaktiv alunskifer

Statens strålevern har gitt dem tillatelse til å ta imot 350 000 tonn alunskifer og andre radioaktive syredannende bergarter der.

Siden gruveavfallet de planlegger å ta imot fra Telemark er en ny type, har de nå sendt egen søknad om det. Den skal ut på høring både til miljøorganisasjoner og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg.

Først når en eventuell tillatelse fra Statens strålevern er på plass,kan det første av de om lag 150 lastebillassene fra Telemark bli tatt imot,

Jon L Andresen i Borge pukkverk i Fredrikstad

Jon L. Andresen i firmaet Ole & Peder Ødegaard AS som driver Borge pukkverk.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Saken skal først ut på høring, det tar tid og så skal Statens strålevern komme med sin avgjørelse, sier Andresen.

.