Rådhuset i Oslo er rammet av streik

140 ansatte i Oslo rådhus er ute i streik etter at Akademikerne brøt meklingen i lønnsoppgjøret sent torsdag kveld.

Streik

STREIK: 140 medlemmer av Akademikerne er ute i streik fra fredag morgen. Hovedsakelig er det ansatte i Oslo rådhus som tas ut.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det føles bra å vise at vi ikke er fornøyde, sier Halvor Røbak Feragen som er hovedtillitsvalgt i Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne i Oslo kommune streiker fredag morgen siden de ikke fikk gjennomslag for sine lønnskrav og kravet om mer av lønnsmidlene til lokal fordeling.

Feragen mener lønnsutvikling handler om å føle seg sett og anerkjent.

Streik

STREIKER: Halvor Røsbak Feragen og Marit Kamøy er hovedtillitsvalgte i Akadermikerne i Oslo kommune.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Hvis det blir stående stille, så føler man seg ikke anerkjent for den jobben man gjør og det ansvaret man har.

Marit Kamøy er enig med Feragen, og mener kompetanse og erfaring bør belønnes mer enn det gjør i dag,

Kamøy ønsker foreløpig ikke å si noe om hvor lenge de kommer til å streike.

Rammer byrådet

Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg, ifølge forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i Oslo.

– Vi ble ikke enige om hvordan profilen skulle være på oppgjøret. Vi ønsket at dette skulle legges lokalt, mens Oslo kommune har valgt å la hele lønnsdannelsen skje sentralt.

– Det vil si at våre medlemmer ikke kan påvirke hvilken lønnsutvikling de skal få. I dag bestemmer noen få personer lønna til tusenvis av ansatte i hele kommunen.

Forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i Oslo

Forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i Oslo.

Foto: Thomas B Eckhoff / Akademikerne

Byrådet i Oslo har ambisjoner om å bli verdens «smarteste» by, med høye mål for innovasjon, klima og miljø

– Disse ambisjonene rimer dårlig med et utdatert, lite fleksibelt lønnssystem. Med lokale forhandlinger får etatene og bydelene muligheten til å bruke lønn som virkemiddel for å sikre nødvendig kompetanse.

Tre av fire enige

LO, YS og Unio kom til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret for de kommunalt ansatte for snart fire uker siden. De godtok tilbudet fra kommunen om en lønnsøkning på 2,62 prosent eller minimum 12.000 kroner for de ansatte, mens Akademikerne valgte å bringe oppgjøret inn for mekleren.

Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito.