Putter millioner i lomma

Nå griper myndighetene inn mot skyhøye styrehonorarer i det veldedige fondet.

Penger
Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Styremedlemmene i den veldelige stiftelsen Hejes fond på Nesodden tok ut mer enn fire millioner kroner i honorar og godtgjørelse i 2005. Stiftelsestilsynet gransker nå de dyre styrehonorarene og vurderer å sette ned beløpet til det halve.

- Det er snakk om rundt fire - fem millioner kroner på to styremedlemer for regnskapsåret 2005, sier seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Tom Plünnecke.

Rik stiftelse

Lise og Arnfinn Hejes fond er en av landets rikeste stiftelser. Men Stiftelsestilsynet mener ledelsen i fondet tar seg for godt betalt for jobben de gjør. Hejes ledelse får langt høyere honorarer enn liknende stiftelser som Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB NOR. Og det gransker tilsynet om er i orden.

- Det er ganske høyt. Riktignok har Fritt Ord en kapital soom er ti ganger større, og de utdeler også rundt ti ganger mer, sier Plünnecke.

220 millioner

Stiftelsen holder til på Røer gård på Nesodden. Her regjerer to styremedlemmer over 220 millioner kroner. Men mens fattige og trengende får gaver på noen få tusenlapper hver, tok fondets to ledere mer enn fire millioner kroner i godtgjørelse og honorarer i 2005. Det mener Stiftelsestilsynet er for høyt, og derfor kan de nå komme til å halvere betalingen til de to.

- Det skal ikke være urimelig godgjørelse, sier Plünnecke.

Andre gang

Det er ikke første gang at myndighetene forsøker å gripe inn mot Hejes fond. For ti år siden stanset daværende fylkesmann Kåre Willoch det han mente var "urimelig høye" honorarer til ledelsen.

Men myndighetene tapte saken da fondet protesterte og honorar-striden senere havnet i byretten i Oslo. Stiftelsestilsynet prøver seg likevel på ny fordi honorarene nå er enda større.

- Inhabilt styre

Hvis tilsynet griper inn mot Hejes fond, kan tilsynet også ville midlertidig skifte ut ledelsen i fondet. For det nåværende styret vil da være inhabilt til å behandle saken, mener Plünnecke.

- De nåværende to styremedlemene vil etter vår mening være inhabile og følgelig ikke kunne utøve styrefunksjonene.

Ledelsen i Hejes fond vil foreløpig ikke kommentere saken.