Psykisk syke må vente ni måneder

Folk med mulige psykiske lidelser i Fredrikstad risikerer å måtte vente i ni måneder før de får hjelp. I Moss er det seks ukers ventetid.

Psykisk helse
Foto: Henrik Sørensen / Scanpix Denmark

Årsaken er en opphopning av saker ved det Distrikstspsykiatriske senteret (DPS) i Fredrikstad.

Avdelingssjef for DPS-ene i Østfold, Ingmar Clausen bekrefter at det er stort press på Fredrikstad.

– Akkurat nå jobber vi med henvisninger vi fikk i fjor. De kom på et tidspunkt vi hadde en veldig lav bemanning og mangel på spesialister. Det tar tid å komme seg gjennom disse, samtidig som vi får nye pasienter hver dag. Etterslepet er stort, sier Clausen til NRK.

Venter på diagnose

Det er mennesker med MULIGE psykiske lidelser som risikerer å bli stående i køen i Fredrikstad.

De venter på en utredning eller samtalebehandling, men må altså stå opptil ni måneder på venteliste.

Det gjelder for eksempel folk med uspesifiserte psykiske lidelser, angst og fobier og mennesker med rus- og psykiatriproblemer, såkalte dobbeltdiagnoser.

Årsaken til at ventetiden er blitt så lang er at det har vært en ekstrem mangel på psykologer og leger.

Ifølge Clausen jobber man imidlertid hardt med saken.

– Vi har jobbet intenst med å ansatte spesialister og fagfolk ved DPS i Fredrikstad. Hittil har vi har lyktes med dette og det arbeidet vil vi fortsette med. Så håper vi å se tydelige resultater snart, sier han.

Tror på halvering

Avdelingssjefen legger ikke skjul på at han synes ventetiden er for lang og håper og tror at ventetiden kan være halvert innen noen få måneder.

Og han forsikrer om det gjøres alt for at ingen skal bli sykere under ventetiden.

– Det forsøker vi selvsagt å unngå. Derfor er det viktig med god kommunikasjon med oss og mellom fastlegen og pasienten underveis. Hvis situasjonen skulle bli for ille, har vi også et akutt-team som rykker ut, understreker han.