Leverte "drapsbrev" til sykepleiere

Nå må en 25 år gammel tvangsinnlagt psykiatrisk pasient møte i tingretten. – Motstridende å tiltale en person som er akutt innlagt for en psykisk lidelse, sier kvinnens forsvarer.

Veum skilt
Foto: Tomas Berger / NRK

Bakgrunnen for tiltalen er at den 25 år gamle kvinnen leverte et brev med tittelen "drapsbrev" til to pleiere på psykiatrisk akuttavdelingen ved Sykehuset Østfold i januar i år.

Der sto det at hun visste hvem hun skulle drepe og at hun visste hvordan hun skulle gjøre det. Tre uker senere truet hun en annen pleier med kniv. Politiet mener at truslene var egnet til å framkalle alvorlig frykt.

Kvinnens forsvarer, advokat Torjus Torjusen, sier det er motstridende å tiltale en person som er akutt innlagt for en psykiatrisk lidelse.

– Det paradoksale er at hun er tvangsinnlagt for en alvorlig sinnslidelse, og slik jeg ser det må det regnes som det samme som utilregnelighet. Straffeloven krever nettopp at en person er tilregenlig for at man skal kunne dømmes, sier Torjusen.

– Bare sykehusets vurdering

Kvinnens forsvarer reagerer også på at bare sykehusets vurdering er lagt til grunn for å vurdere om kvinnen var tilregnelig.

– Dermed er det den formærmede som er den som avgjør om personen er strafferettslig tilregnelig, påpeker han.

Forsvareren ber om en uavhengig vurdering av kvinnens tilregnelighet, og vil ha saken utsatt.

Kvinnen er fortsatt innlagt ved psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold.