Psykiatrisk oppfølging fortsatt for dårlig

Snart ett år etter trikkedrapet på Bislett er oppfølgingen av de psykiatriske pasientene i Oslo fortsatt for dårlig. Det mener Rådet for Psykisk helse.

Av:

Kaja Figenschou

/

Gaute Zakariassen

Fakta

LYD OG VIDEO

Hjelp | Mer lyd og video

ALT OM:

  • Psykiatrisk oppfølging fortsatt for dårlig - Flertallet av gjengangerne i psykiatrien har ikke individuell plan, sier Mette Kalve i Rådet for psykisk helse
  • Trikkedrapet - Østlandssendingen

For dårlig

Etter at en psykiatrisk pasient i august i fjor gikk amok på trikken og drepte en passasjer, lovet Oslo kommune bedre pasient-oppfølging.

Men fortsatt er tilbudet alt for dårlig, mener styreleder Mette Kalve i Rådet for psykisk helse.

Fortsatt uten oppfølging

Hun sier at flertallet av de pasientene som har stadig tilbakevendende psykiske problemer, ikke har noen individuell plan for oppfølging.

- Det skjer jo at folk blir innlagt på akuttavdelingen og blir skrevet ut etter bare noen få dager. Når man er blitt så dårlig at man blir akuttinnlagt på et sykehus, er det litt rart å tenke at man etter tre dager er så frisk at man bare kan gå ut igjen, og at man skal klare seg selv, sier Kalve.