Psykiater sex-granskes igjen

Pasienten følte at psykiateren var mest opptatt av å snakke om sex. Ved en anledning ble hun tilbudt whisky.

Sykehuskorridor
Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara

Helsetilsynet i Østfold har nå besluttet å starte tilsynssak mot den aktuelle legen, som jobber ved Sykehuset Østfold.

Legen har også tidligere fått en advarsel for et lignende forhold.

Seksuelle fremstøt

Den kvinnelige pasienten ble henvist til psykiateren for utredning av ME, en kronisk tretthetssykdom.

I et brev fra Helsetilsynet til den aktuelle legen kommer det fram at pasienten føler seg dårlig behandlet.

I tre konsultasjoner opplevde pasienten av legen var mest opptatt av å snakke om sex, og i en telefonsamtale kom legen med seksuelle fremstøt.

Liknende sak

Under en av samtalene skal kvinnen også ha blitt tilbudt whisky.

Helsetilsynet i Østfold har nå reist tilsynssak mot den aktuelle legen. I et brev til Sykehuset Østfold skriver Helsetilsynet at de ser alvorlig på saken fordi legen har vært involvert i en liknende klagesak for fem år siden.